Άρθρο - Παρέμβαση του Δρ. Ξενοφώντα Βεργίνη "Τα Φορολογικά του σήμερα και του αύριο"

Τα Νέα της Λευκάδας

06/11/2020

ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

 

Στο σημερινό άρθρο μου θεώρησα, ότι θα ήταν χρήσιμο για τους αναγνώστες – ενδιαφερόμενους του ιδιωτικού τομέα να παρουσιάσω μια συνολική, αλλά συνοπτική εικόνα και πληροφόρηση σχετικά με τις φορολογικές ελαφρύνσεις ή επιβαρύνσεις των φυσικών και νομικών προσώπων (επιχειρήσεις κ.λ.π.) για το 2021 (συνεπώς φορολόγηση εισοδημάτων του 2020). Βέβαια, η συνέχιση με μεγαλύτερη ένταση της Πανδημίας μπορεί να οδηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών να τροποποιεί τα μέτρα και συνεπώς να αλλάζει και τις συνέπειες σε βαθμό που τα σημερινά να μην μοιάζουν με τα χθεσινά και περισσότερο με τα αυριανά.

Επομένως, ό,τι γράφω είναι στη βάση των σημερινών δεδομένων, αν και οι γενικές κατευθύνσεις πολιτικής ή το μίγμα πολιτικής, δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

 1. I.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Οι αλλαγές που θα γίνουν στη φορολογία μέσα στο 2021 θα επηρεάσουν άμεσα και έμμεσα σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της χώρας.

Ιδιωτικός Τομέας

 • Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, κερδισμένοι αναμένεται να βγουν περισσότεροι από 800.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, καθώς οι πρώτοι θα έχουν πολύ μεγάλη μείωση φορολογικών βαρών και οι δεύτεροι υπολογίσιμη αύξηση των καθαρών αποδοχών τους.
 • Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν λιγότερο φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια που εισπράττουν, ενώ ο ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να καταβάλουν θα εξαρτηθεί από τις αναπροσαρμογές των αντικειμενικών αξιών και τις μειώσεις των συντελεστών υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ.
 • Οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν περισσότερο φόρο εισοδήματος λόγω των αναδρομικών που θα εισπράξουν στο τελευταίο 10ήμερο του Οκτωβρίου.

 

Ελεύθεροι Επαγγελματίες - Αυτοαπασχολούμενοι

 1. II.ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν λιγότερο φόρο συγκριτικά με το 2020 για δύο λόγους.

Πρώτον, θα ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η νέα φορολογική κλίμακα, η οποία προβλέπει συντελεστή 9% για το τμήμα του εισοδήματος έως τα 10.000 ευρώ αντί 22% που ήταν ο συντελεστής για τη φορολόγηση των κερδών του 2019.

Η κλίμακα βάσει της οποίας θα φορολογηθούν τα κέρδη του 2020 έχει λάβει την ακόλουθη μορφή:

 • Για το τμήμα του εισοδήματος έως 10.000 ευρώ, συντελεστής 9% (από 22% που ήταν μέχρι τώρα)
 • Για το τμήμα του εισοδήματος από 10.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ, ο συντελεστής παραμένει στο 22%
 • Για το εισόδημα από τις 20.000 έως τις 30.000 ευρώ, ο συντελεστής μειώνεται, από 29% που ήταν, στο 28%
 • Για το τμήμα του εισοδήματος από τις 30.000 ευρώ έως τις 40.000 ευρώ έχουμε μείωση συντελεστή από το 37% στο 36% και
 • Για το τμήμα του εισοδήματος από τις 40.000 ευρώ και άνω, ο συντελεστής μειώνεται από το 45% στο 44%.

Δεύτερον, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, αλλά και οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων θα ευεργετηθούν και από το πάγωμα της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2020. Δηλαδή; Δεν θα πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης για το 2021 για τα εισοδήματα του 2020, αλλά η εισφορά αλληλεγγύης μπορεί να επανέλθει το 2022 για τα εισοδήματα του 2021.

 

Το εκκαθαριστικό των συνταξιούχων:

Οι συνταξιούχοι, δυστυχώς, θα βρεθούν να πληρώνουν το 2021 περισσότερο φόρο μέσω του εκκαθαριστικού τους και ο λόγος δεν είναι άλλος από τα αναδρομικά που θα λάβουν, αφού αυτά δεν φορολογήθηκαν, όταν τους καταβλήθηκαν.

Το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να μην προχωρήσει σε παρακράτηση φόρου επί των αναδρομικών. Έτσι, το συνολικό ποσό που θα εισπράξει ο κάθε συνταξιούχος φέτος, θα φορολογηθεί εξ ολοκλήρου μέσα στο 2021.

 

Μισθωτοί στον Ιδιωτικό Τομέα

Οι αναστολές στις συμβάσεις εργασίας θα μειώσουν το φορολογητέο εισόδημα εκατοντάδων χιλιάδων μισθωτών, κατά τη διάρκεια του 2020. Έτσι, στο εκκαθαριστικό του 2021 θα προκύψει επιστροφή φόρου για όσους έχουν ετήσιες αποδοχές που ξεπερνούν το αφορολόγητο όριο των 836 €. Αυτό θα συμβεί διότι μέσω των μηνιαίων μισθών θα έχει γίνει περισσότερη παρακράτηση φόρου από αυτή που, κατά νόμο, αναλογεί.

Επίσης, το «αντάλλαγμα» των 800 ευρώ (ή των 534 ευρώ) που έχουν εισπράξει όσοι εργαζόμενοι βρέθηκαν σε καθεστώς αναστολής μέσα στο 2020, δεν λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα. Άρα, μισθωτός του ιδιωτικού τομέα που μπήκε σε καθεστώς αναστολής μέσα στο 2020 και δεν έχει εισόδημα από άλλη πηγή, το πιθανότερο είναι ότι θα παραλάβει πιστωτικό εκκαθαριστικό.

 

Επιχειρήσεις

Το υπουργείο Οικονομικών έχει προϋπολογίσει ότι το 2021 θα εισπράξει περισσότερα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, κάτι που προκαλεί εντύπωση αν αναλογιστεί κανείς ότι η κατακόρυφη μείωση των εσόδων μέσα στη φετινή χρονιά κατά περίπου 50 δισ. ευρώ συνολικά για την οικονομία θα οδηγούσε σε μείωση των εισπράξεων, αφού αναμφίβολα θα έχει επηρεάσει αρνητικά και την κερδοφορία.

Το «μυστικό» της πρόβλεψης φαίνεται να κρύβεται στην προκαταβολή φόρου. Στη φετινή χρήση υπήρξε γενναία μείωση ή ακόμη και μηδενισμός της προκαταβολής φόρου για όσες εταιρείες εμφάνιζαν σημαντική μείωση εσόδων εν μέσω της πανδημίας. Η προκαταβολή φόρου, όμως, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα- θα υπολογιστεί εκ νέου με συντελεστή 100% το 2021, εκτός και αν η κατάσταση σε υγειονομικό επίπεδο είναι τέτοια που όπως εξελίσσεται, δυστυχώς, μέχρι σήμερα, θα οδηγήσει τη Κυβέρνηση στη λήψη και πρόσθετων μέτρων ανακούφισης των επιχειρήσεων.

Έτσι, επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κερδοφόρες και μέσα στη χρήση του 2020 θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα συγκριτικά με το 2019. Και αυτό γιατί από το εκκαθαριστικό του 2021 δεν θα γίνει αφαίρεση της προκαταβολής που έχει δοθεί από το προηγούμενο έτος.


Ιδιοκτήτες Ακινήτων

Λιγότερους φόρους θα πληρώσουν το 2021 και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια. Αυτό γιατί:

 • τα εισοδήματα που «κουρεύτηκαν» κατά τη διάρκεια του 2020 δεν θα προστεθούν στα φορολογητέα εισοδήματα
 • στο εκκαθαριστικό του 2021 δεν θα επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης επί των ενοικίων που θα έχουν εισπραχθεί μέσα στο 2020.
 • Μόνο από το πάγωμα της εισφοράς αλληλεγγύης, οι ιδιοκτήτες θα έχουν όφελος που μπορεί να φτάνει ακόμη και στο 8%-9% επί του εισοδήματος από ενοίκια.

 

Ιδιωτικοί Υπάλληλοι

Διπλό όφελος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα το οποίο θα φανεί για πρώτη φορά με τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου.

Από τη μια, οι καθαρές αποδοχές θα αυξηθούν λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών (από τις τρεις ποσοστιαίες μονάδες που θα είναι η συνολική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για το 2021, περίπου το 1,2% θα αφορά τον εργαζόμενο και το υπόλοιπο τον εργοδότη), ο οποίος και θα δει σημαντική μείωση στο συνολικό μισθολογικό κόστος της επιχείρησής του.

Από 1/1/2021, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται με συντελεστή 14,12% έναντι 15,33% που είναι ο συντελεστής μετά τη μείωση που έγινε την 1η Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Η συγκεκριμένη αλλαγή αφορά οριζόντια το σύνολο των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το ύψος των αποδοχών τους.

Η δεύτερη αλλαγή όμως, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα που θα αποκτηθούν μετά τη 1/1/2021, αφορά μόνο όσους έχουν ετήσιες αποδοχές από μισθούς άνω των 12.000 ευρώ. Και αυτή η αλλαγή θα αποτυπωθεί ως αύξηση των καθαρών αποδοχών από τον Ιανουάριο του 2021 και μετά, καθώς ουσιαστικά παρακρατείται εξ ολοκλήρου από τον μισθό.

Τι αποτέλεσμα θα έχουν αυτές οι δύο ελαφρύνσεις στον καθαρό μισθό; Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα παραδείγματα:

 • Για μισθό 1.000 ευρώ μικτά, ο καθαρός μισθός είναι σήμερα 833,5 ευρώ και θα αυξηθεί από τις αρχές του χρόνου στα 847,5 ευρώ. Δηλαδή, η καθαρή αύξηση θα είναι 14 ευρώ.
 • Για μισθό 1.500 ευρώ μικτά, τα καθαρά θα αυξηθούν στα 1.192,8 ευρώ και η μηνιαία αύξηση θα είναι 40 ευρώ συνολικά από ασφαλιστικές εισφορές και εισφορά αλληλεγγύης.
 • Για μικτό μισθό 2.000 ευρώ, τα καθαρά θα αυξηθούν κατά 70,8 ευρώ τον μήνα και θα διαμορφωθούν στα 1.533,8 ευρώ από 1.463 ευρώ που είναι σήμερα
 • Για μικτό μισθό 2.500 ευρώ, θα έχουμε καθαρή αύξηση αποδοχών 116,2 ευρώ τον μήνα (εννοείται επί 14 μισθούς) και διαμόρφωση του μισθού στα 1.854,5 ευρώ από 1.738 ευρώ που είναι σήμερα.