Αναδιάρθρωση της ΔΟΥ Λευκάδος

Σας ενημερώνουμε ότι υπογράφτηκε από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη και τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Αντώνη Μπέζα το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 551/1988 — Οργανισμός Οικονομικών Υπηρεσιών». 

Το συγκεκριμένο σχέδιο ΠΔ προβλέπει τη σύσταση Υποδιεύθυνσης Φορολογίας και την αναδιάρθρωση των Τμημάτων στις ΔΟΥ Α΄ Τάξεως Γρεβενών, Καρπενησίου, Ηγουμενίτσας, Λευκάδας, Σάμου και Πολυγύρου, οι οποίες βρίσκονται στις πρωτεύουσες των αντίστοιχων Νομών. Στη νέα Υποδιεύθυνσης Φορολογίας των συγκεκριμένων ΔΟΥ θα υπάγονται τα Τμήματα: Φορολογίας Εισοδήματος, Φορολογίας Κεφαλαίου, Έμμεσων — Ειδικών Φόρων, Εσόδων — Δικαστικό, καθώς και Εξόδων — Λογιστικό, ενώ τα Τμήματα Ελέγχου και Μητρώου — ΚΒΣ θα υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ.

Υπενθυμίζεται ότι οι παραπάνω ΔΟΥ είχαν εξαιρεθεί, μεταξύ άλλων, από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 3283/2004, με τον οποίο προβλεπόταν η σύσταση Υποδιεύθυνσης Φορολογίας και Υποδιεύθυνσης Ελέγχου σε όλες τις ΔΟΥ Α΄ Τάξεως, εκτός από τις ανωτέρω αναφερόμενες.

Με τη νέα αυτή δομή αναβαθμίζονται ουσιαστικά οι συγκεκριμένες ΔΟΥ Α΄ Τάξεως και επιτυγχάνεται η βελτίωση της διοικητικής τους δομής, με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας τους, την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Υπενθυμίζουμε ότι για το θέμα αυτό πρώτος ο Βουλευτής Λευκάδας, κ. Βεργίνης, είχε υποβάλλει τροπολογία κατά τη συζήτηση — ψήφιση του Ν. 3283/2004.