Πιστώσεις σε δήμους και κοινότητες της Λευκάδας απο το ΥΠΕΣΔΑ

Σας ενημερώνουμε, ότι κατόπιν συνεργασίας του Βουλευτή, κ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, με τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κ. Προκόπη Παυλόπουλο, και τον Υφυπουργό, κ. Αθανάσιο Νάκο, διασφαλίστηκαν οι κατωτέρω πιστώσεις που θα είναι στη διάθεση των αντίστοιχων Δήμων και Κοινοτήτων εντός 30 ημερών: 

  1. Δήμος Απολλωνίων

Πιστώσεις ύψους ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80. 000 €) για την αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης του Αγίου Ηλία. 

Πιστώσεις ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30. 000 €) για συντήρηση σχολικών κτιρίων.

 

  1. Δήμος Ελλομένου

Πιστώσεις ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60. 000 €) για αντιπλημμυρική προστασία των οικισμών Αλάτρου και Περιγιαλίου, καθώς και για αποκατάσταση του οδικού δικτύου από τις πλημμύρες. 

Πιστώσεις ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30. 000 €) για συντήρηση σχολικών κτιρίων.

 

  1. Κοινότητα Καλάμου

Πιστώσεις ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30. 000 €) για αποκατάσταση του οδικού δικτύου. 

Πιστώσεις ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20. 000 €) για συντήρηση σχολικών κτιρίων.

 

  1. Δήμος Καρυάς

Πιστώσεις ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30. 000 €) για συντήρηση του οδικού δικτύου. 

Πιστώσεις ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20. 000 €) για συντήρηση σχολικών κτιρίων.

 

  1. Κοινότητα Καστού

 

Πιστώσεις ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30. 000 €) για ασφαλτόστρωση- αποκατάσταση οδικού δικτύου.

 

  1. Δήμος Λευκάδος

Πιστώσεις ύψους εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70. 000 €) για κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε δρόμο της περιοχής Επισκόπου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κατούνας, για τη διάνοιξη ρέματος στην περιοχή «Πευκούλια» του Δημοτικού Διαμερίσματος Τσουκαλάδων και για αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή «Βαρδάνια» της πόλης της Λευκάδας. 

Πιστώσεις ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60. 000 €) για συντήρηση του τάπητα του Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκάδος.

Πιστώσεις ύψους εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70. 000 €) για συντήρηση σχολικών κτιρίων.

 

  1. Δήμος Μεγανησίου

Πιστώσεις ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30. 000 €) για αποκατάσταση δρόμων. 

Το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15. 000 €) για συντήρηση σχολικών κτιρίων.

 

  1. Δήμος Σφακιωτών

Πιστώσεις ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25. 000 €) για συντήρηση δρόμων. 

Πιστώσεις ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15. 000 €) για συντήρηση σχολικών κτιρίων.

Το σύνολο των παραπάνω πιστώσεων ανέρχεται στις πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (555. 000 €), όπου οι τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (355. 000 €) αφορούν έργα υποδομής και οι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200. 000 €) τη συντήρηση των σχολικών μονάδων του Νομού μας.