Ομιλία στην ολομέλεια της Βουλής για τη Ναυτική Εκπαίδευση

Σας ενημερώνουμε, ότι ο Βουλευτής, Ξενοφών Ν. Βεργίνης, εισηγήθηκε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για την «Αναβάθμιση και Αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης», στα πλαίσια της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, την Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2006.

Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του, ο κ. Βεργίνης αναφέρθηκε στη σημασία της Εμπορικής Ναυτιλίας για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στα πλοία και τα ναυτιλιακά γραφεία. Στη συνέχεια, τόνισε την ανάγκη καθιέρωσης μιας ποιοτικότερης ναυτικής εκπαίδευσης, η οποία θα αποτελέσει μοχλό περαιτέρω ανάπτυξης της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

Ο κ. Βεργίνης αναφέρθηκε, επίσης, στο στόχους του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου, σύμφωνα με τους οποίους αναδιαρθρώνεται ριζικά το σύστημα επιμόρφωσης και κατάρτισης των Ελλήνων Ναυτικών.

Ειδικότερα, υπογράμμισε, ότι με το νέο Νομοθετικό Πλαίσιο πραγματοποιούνται τομές στα προγράμματα Ναυτικής Εκπαίδευσης οι οποίες στοχεύουν:

· Στην προσέλκυση περισσότερων νέων αναβαθμισμένου επιπέδου στο ναυτικό επάγγελμα.

· Στην αναβάθμιση των τίτλων σπουδών του Εμπορικού Ναυτικού Α’ Τάξης, τα οποία μετατρέπονται σε πτυχία ισότιμα των πτυχίων ΤΕΙ.

· Στην αναβάθμιση του περιεχομένου των σπουδών (θεωρία και πράξη).

· Στη βαθμολογική και μισθολογική αναβάθμιση (αντάξια των ΤΕΙ) του εκπαιδευτικού προσωπικού, χωρίς να θίγεται η μονιμότητά του.

Επιπλέον, με το υπό ψήφιση Νομοσχέδιο:

· Νομοθετείται η δυνατότητα ανάπτυξης και ίδρυσης της Ιδιωτικής Ναυτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (ΝΕΚΕ)

· Και τέλος, ρυθμίζονται θέματα που άπτονται της λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΥΕΝ και του ΝΑΤ (πρόβλεψη διατάξεων που εναρμονίζουν την Ελληνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο).