Παραχώρηση προκατασκευασμένων αιθουσών απο το ΥΠΕΧΩΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από πολλές προσπάθειες του Βουλευτή Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εγκρίθηκε η διάθεση τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών για να στεγαστούν τα περιφερειακά ιατρεία στα χωριά Άγιος Νικήτας, Κομηλιό, Πλατύστομα και Κατούνα. Η εγκατάσταση των αιθουσών θα γίνει σύντομα.

Η εξέλιξη αυτή λύνει ένα από τα χρόνια προβλήματα του Νομού, αφού μέχρι σήμερα η ιατρική εξέταση των κατοίκων ουδόλως ανταποκρινόταν στο στοιχειώδη σεβασμό προς τον άνθρωπο.

Παρακαλούμε να δημοσιευτεί στην έγκριτη εφημερίδα σας. (Αύριο, ημέρα Τετάρτη, ενδεχομένως να σας αποσταλεί φωτογραφία του συγκεκριμένου τύπου προκατασκευασμένης αίθουσας).