Άρθρο - Παρέμβαση του Δρ. Ξενοφώντα Βεργίνη "Το "οδοιπορικό" του Νέου Νοσοκομείου Λευκάδος"

Τα Νέα της Λευκάδας 

10/4/19

Το «οδοιπορικό» του Νέου Νοσοκομείου Λευκάδος

Με σχέδιο και σκληρούς αγώνες όλα γίνονται

 

Με την ευκαιρία των εγκαινίων του Νέου Νοσοκομείου από τον Πρωθυπουργό της Χώρας θεωρώ υποχρέωσή μου προς το κοινό της Λευκάδας να δώσω ξανά στη δημοσιότητα πως αυτό ξεκίνησε για το μεγάλο «οδοιπορικό».

Δεν χωράει αμφιβολία πως τα μεγάλα έργα δεν ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνεπώς ούτε πιθανώς και από τα ίδια πρόσωπα και τους παράγοντες που τα σχεδίασαν και τα θεμελίωσα. Γι’ αυτό, τα μεγάλα έργα για να ολοκληρωθούν απαιτούν συνέπεια και συνέχεια.

Είχα την μεγάλη τιμή, ως Βουλευτής Λευκάδας (2004- 2007), να ξεκινήσω μαζί του το οδοιπορικό και να συνταξιδεύσουμε για ένα διάστημα πριν το παραδώσω στον επόμενο πρώην Βουλευτή Λευκάδος κ. Θ. Σολδάτο, τέλος 2007!

ΠΩΣ ΚΕΡΔΗΘΗΚΕ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΣΜΕΝΗ

 

Η Ιδέα για το Νέο Νοσοκομείο Λευκάδος είχε ξεκινήσει πριν εκλεγώ Βουλευτής. Μάλιστα υπήρχε έντονη συζήτηση, με διιστάμενες απόψεις, κατά πόσον έπρεπε να εκσυγχρονισθεί το παλαιό Νοσοκομείο ή έπρεπε να βρεθεί οικόπεδο για να κτισθεί το Νέο! Επικρατέστερη άποψη ήταν η δεύτερη, αλλά με την προϋπόθεση που θα βρεθεί το οικόπεδο. Η προσπάθεια στο τέλος κατευθύνθηκε στη χρήση του οικοπέδου που κτίστηκε το σημερινό Νέο Νοσοκομείο. Όμως, το οικόπεδο αυτό αποτελούσε κληροδότημα. Συγκεκριμένα, ο μακαρίτης Αναστάσιος Ασμένης, με την υπ’ αριθμ. 44552/1913 Δημόσια Διαθήκη του (συμβολαιογραφείο Δημήτριου Κατωπόδη) «συνέστησε κληροδότημα σε ακίνητο 15919,69 μ2 (ελαιώνας) που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως αλλά εντός ζώνης, ώστε από τις προσόδους του ακινήτου που άφησε να ενισχύονται οικονομικά πτωχοί.

Όμως, κατά το άρθρο 109 του Συντάγματος παράγραφος 1, δεν επιτρέπεται η μεταβολή του περιεχόμενου ή των όρων διαθήκης, κωδικέλλου ή δωρεάς ως προς τις διατάξεις τους υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού. Επιτρέπεται, όμως, κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με τη παράγραφο 2, υπό προϋποθέσεις και πάντα με δικαστική απόφαση και κατ’ αποκλειστικότητα του Εφετείου Αθηνών. Σημειώνω, ότι ο βασικός Νόμος επί των κληροδοτημάτων είναι 455/1979 (άρθρο ν. 455/1976 και άρθρο 825 ΚΠολΔ) πολύ παλιός και πολύ αυστηρός, γιατί πρέπει να γίνει σεβαστή η τελευταία θέληση – επιθυμία του διαθέτη.

Ο Εφέτης, όταν βεβαιωθεί ότι η θέληση του διαθέτη ή του δωρητή μπορεί να πραγματοποιηθεί για οιονδήποτε λόγο, ενόλω ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της διαθήκης και εφόσον η αξιοποίηση ή διάθεση γίνεται επωφελέστερη, χωρίς να αλλάζει ο κοινωφελής σκοπός, τότε υπάρχει περίπτωση να αποφασίζει θετικά για την τροποποίηση.

Για να υποβληθεί το αίτημα απαιτήθηκαν: α) απόφαση (συναίνεση) της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος, της οποίας Προεδρεύει ο Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης, β) η συναίνεση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (τότε Νομαρχιακής) γ) η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δ) ύπαρξη σοβαρής οικονομοτεχνικής μελέτης.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, πόσο δύσκολα μπορεί κανένας να πετύχει αυτή την αλλαγή ή τροποποίηση της θέλησης του διαθέτη. Γι’ αυτό σημειώνω εδώ, ότι δύο προηγούμενες προσπάθειες για αλλαγή του κληροδοτήματος Ασμένη είχαν αποτύχει. Το Εφετείο Αθηνών είχε απορρίψει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, αφού οι φορείς που τις υπέβαλαν δεν τις θεμελίωσαν με σοβαρά επιχειρήματα, ώστε να επιτευχθεί η αλλαγή. Δηλαδή, χρειαζόταν οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία θα κατέληγε σε τεχνικό και οικονομικό συμπέρασμα που θα επέτρεπε στον Εφέτη να αποφασίσει θετικά, δηλαδή την αλλαγή. Την όλη υπόθεση χειρίζονταν ο εκλεκτός Λευκαδίτης Κώστας Κατηφόρης, ως πληρεξούσιος δικηγόρος.

Μετά την απόρριψη έκανα καθοριστική παρέμβαση στο θέμα, αφού συνεννοήθηκα με τον κ. Κατηφόρη. Συγκεκριμένα, ζήτησα να συγκληθεί εκ νέου η Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος και να υποβάλλει νέα αίτηση που θα συνοδευόταν με τη συγκεκριμένη οικονομοτεχνική μελέτη, την οποία προσωπικά συνέταξα. Έτσι, έχοντας το πρακτικό της Επιτροπής 113/9.3.2007, την οικονομοτεχνική μελέτη, το έγγραφο συναίνεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδος Γ.Ν. 731/5.8.2005 και το αντίστοιχο του Υπουργείου Υγείας ΔΥ8/Γ.Π.Οικ./21.11.2005, υποβλήθηκε από το δικηγόρο εκ νέου το αίτημα (03/05/2007).        Στο μεταξύ ζήτησα και πέτυχα τη στήριξη της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας (Πρόεδρος τότε ο κ. Σπύρος Σπύρου).

Το αίτημα εκδικάστηκε, σε σύντομο χρονικό διάστημα στο Εφετείο Αθηνών. Η απόφαση ελήφθη στις 5 Ιουνίου 2007 και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 19 Ιουνίου του 2007. Με την απόφαση παραχωρήθηκε το ακίνητο Ασμένη για να ανεγερθεί και λειτουργήσει το Νέο Νοσοκομείο Λευκάδος. Στην απόφαση του Εφέτη κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην οικονομοτεχνική μελέτη που συντάχθηκε από τον οικονομολόγο Ξενοφών Βεργίνη (βλέπε δημοσίευση).

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

 

Στο μεταξύ, όμως, προηγήθηκαν από μέρους μου καθοριστικές παρεμβάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η συναίνεση των Υπουργών Υγείας για την οικοδόμηση Νέου Νοσοκομείου στη Λευκάδα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι την περίοδο εκείνη (2003 – 2007) υπήρξε από το Υπουργείο Υγείας μια σοβαρή προσπάθεια ανασύνταξης του Χάρτη παροχής Υγείας, μέσω των νοσοκομειακών μονάδων. Φυσικά, οι φορείς (Βουλευτές και Αυτοδιοίκητικοί) ζητούσαν να εκσυγχρονίσουν τις υφιστάμενες ή να ιδρύσουν νέες νοσοκομειακές μονάδες. Για το λόγο αυτό επικράτησε έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των Νομών.

Προσωπικά, συμφωνούσα σε επίπεδο φορέων στην αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας. Αυτό μπορούσε να προκύψει με ανασχεδιασμό του δικτύου υγείας με βάσει τα σύγχρονα δεδομένα και τις μελλοντικές ανάγκες. Γιατί για ένα Νοσοκομείο δεν αρκεί το κτήριο, θέλει εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό, σύγχρονο μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και ακόμη επαρκείς βοηθητικούς χώρους στήριξης!

 

Για τους λόγους αυτούς, συζήτησα με τους τότε συναδέλφους Βουλευτές των όμορων Νομών Αιτωλοακαρνανίας και Πρέβεζας κ.κ. Ανδρέα Καραγκούνη και Δημήτρη Τασούλα αντίστοιχα, που ζητούσαν να χτίσουν νέα Νοσοκομεία στις περιοχές τους ή επέκταση και εκσυγχρονισμό των υφισταμένων, να προβούμε σε κοινή ενέργεια με στόχο διπλής κατεύθυνσης.       

Πρώτον, να ζητήσουμε να ιδρυθεί Διαπεριφερειακό Νοσοκομείο Πανεπιστημιακού Επιπέδου στο Άκτιο, που θα εξυπηρετούσε και τους τρεις Νομούς και δεύτερον, να ζητήσουμε τη χρηματοδότηση για βελτίωση και επέκταση των υποδομών των υφισταμένων μονάδων κατά τη μεταβατική περίοδο.

Το Νέο Νοσοκομείο θα ήταν βιώσιμο και με τάση ανάπτυξης, λόγω εύκολης πρόσβασης από ξηρά, θάλασσα και αέρα ενώ θα είχε την ικανότητα να προσελκύσει υψηλό εξειδικευμένο προσωπικό που να παραμείνει στο Νοσοκομείο αφού θα είχε τη δυνατότητα να εξελιχθεί, λόγω πανεπιστημιακού επιπέδου.

Στο πλαίσιο αυτό, για να ήμουνα και ιστορικά εντάξει, έστειλα και επιστολή στον τότε Υπουργό Υγείας κ. Νικήτα Κακλαμάνη (16/02/2005) την οποία και έδωσα στη Δημοσιότητα.

Η πρότασή μου αυτή είχε βασικά χαρακτήρα σκοπιμότητας, αφού είχα διαπιστώσει ότι οι συνάδελφοί μου εκτελούσαν παρεμβάσεις στενού τοπικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να πετύχουν την έγκριση νέων Νοσοκομείων στις δικές τους εκλογικές Περιφέρειες πιέζοντας τους Υπουργούς Υγείας. Για το λόγο αυτό, παράλληλα, κατά το ίδιο διάστημα προχωρούσα τις διαδικασίες για εξασφάλιση του οικοπέδου που θα μου επέτρεπε να ζητήσω από τον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και τους Υπουργούς Υγείας την ανέγερση Νέου Νοσοκομείου στη Λευκάδα. Έτσι προχώρησα μόνος μου σε καθοριστικές ενέργειες:

α) Στήριξης και εκσυγχρονισμού σε στατικότατα και εξοπλισμό και περεταίρω στελέχωση του παλαιού Νοσοκομείου Λευκάδας και

β) Διασφάλισης του οικοπέδου Ασμένη για ανέγερση του νέου Νοσοκομείου (όπως εξέθεσα ανωτέρω) μετά από απόφαση του Εφέτη Αθηνών.

 

Στη βάση αυτού του σχεδίου: α) ζήτησα και πήρα 500.000€ από το Υπουργείο Υγείας για την προμήθεια και αναβάθμιση του αναγκαίου εξοπλισμού του Παλαιού Νοσοκομείου, β) έτρεξα τη διαδικασία ολοκλήρωσης της «μελέτης Καρύδη» για τη στατική στήριξη του κτηρίου, γ) Ζήτησα και πέτυχα την τοποθέτηση Αξονικού Τομογράφου και δ) έτρεξα τις διαδικασίες για την ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου, αφού πέτυχα την έγκριση του, κατευθείαν από τον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.

Παράλληλα, με τις ανωτέρω ενέργειες και μετά από επίσκεψη στο Νοσοκομείο Λευκάδας των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των κ.κ. Νικήτα Κακλαμάνη και Δημήτρη Αβραμόπουλου στις 18/06/2005 και 14/07/2006 αντίστοιχα, που δήλωσαν απερίφραστα τη βούλησή του για ανέγερσή του νέου Νοσοκομείου στη Λευκάδα ζήτησα και πέτυχα: α) να διατεθούν στο Νοσοκομείο Λευκάδας τέσσερες (4) προκατασκευασμένες αίθουσες για αγροτικά Ιατρεία στα Χωριά Αγιος Νικήτας, Κατούνα, Νεοχώρι και Φτερνό (Α.Π. 2163/Γ2παρ-05/06/06) και β) να εγκριθεί η λειτουργεία πολυδύναμου Ιατρείου στο Βλυχό σε αντικατάσταση των αγροτικών Ιατρείων.

Για τις ενέργειες αυτές τηρούσα πάντα ενήμερους (προφορικώς και γραπτώς) όλους τους τοπικούς φορείς του Νομού.

Σε ό,τι αφορά τη δυναμικότητα του Νέου Νοσοκομείο (120 κλίνες), την οποία κάποιοι θεωρούν πολύ μεγαλύτερη από όσο χρειάζεται ο Νομός, τους απαντώ και τώρα ότι αυτό επιβάλει η βιωσιμότητα της μονάδας με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Λευκάδας πολλαπλασιάζεται κατά την τουριστική περίοδο, η οποία όλο και συνεχώς διευρύνεται.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

 

Τελειώνοντας αυτή την αναφορά ενημέρωσης, θέλω μια φορά ακόμη να υπογραμμίσω ότι:

  • Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι Κυβερνήσεις, Πολιτικοί (Βουλευτές – Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού) και Υπηρεσιακοί Παράγοντες συνέβαλαν διαχρονικά (2004 – 2019) για να ολοκληρωθεί κτηριακά και εξοπλιστικά το Νέο Νοσοκομείο (Ν.Ν.)

 

  • Εξίσου, όμως, κανένας δε μπορεί να μου αμφισβητήσει το δικαίωμα να διεκδικώ, ως ο τότε Βουλευτής Λευκάδος (2004 – 2007), την πατρότητα και την ύπαρξή του Νέου Νοσοκομείου, αφού:

α) χωρίς οικόπεδο που εξασφαλίσθηκε με δική μου οικονομοτεχνική μελέτη, που αναφέρεται στην απόφαση του Εφέτη Αθηνών (3910/2007),

β) χωρίς την υπόδειξη και επιμονή μου να ενταχθεί το Ν.Ν. σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και

γ) χωρίς τη συνολική πολιτική που ακολούθησα και τις συντονιστικές προσπάθειες που κατέβαλα, κάτω από τις τότε συνθήκες.

Νέο Νοσοκομείο στη Λευκάδα δεν θα γινόταν, με δεδομένο ότι η Λευκάδα οικόπεδο δεν διέθετε και οι όμοροι Νομοί διεκδικούσαν, επίσης, Νέο Νοσοκομείο.

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

 

          Προσωπικά, αισθάνομαι την ανάγκη και το χρέος να ευχαριστήσω:

 

  • Τον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, τους τότε Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.κ. Νικήτα Κακλαμάνη και Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον τότε Νομάρχη Χρήστο Λάζαρη (απόφαση 731/05-08-2005), την τότε Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος Ασμένη με Πρόεδρο τον τότε Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης Μακαριστό Νικηφόρο (απόφαση 113/09-03-2007), τον τότε Πρόεδρο ΠεΣΥΠ Ιονίων Νήσων κ. Σπύρο Σπύρου και τον εξαιρετικό δικηγόρο συμπατριώτη μας Κώστα Κατηφόρη.

 

  • Τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΔΥ8/Γ.Π.ΟΙΚ./21-11-2005), και ιδιαίτερα τον τότε Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας κ. Λεωνίδα Θωμάκο, καθώς και τον τότε Διοικητή και Υπηρεσιακούς Παράγοντες της ΔΕΠΑΝΟΛ ΑΕ, για την καταρχήν αποδοχή εκπόνησης της Μελέτης Δημοπράτησης του Έργου και υπαγωγή του σε χρηματοδότηση.

 

  • Τους τότε Διοικητές του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδος κ.κ. Β. Στραγαλινό και Β. Μελά καθώς και Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Νοσοκομείου.

 

  • Επίσης, το Λευκαδίτικο Λαό που με εξέλεξε να τον εκπροσωπήσω στη Βουλή των Ελλήνων και να ανορθώσω ολόκληρο το Νομό και τους ανθρώπους του από τις καταστροφές του μεγάλου σεισμού του 2003 και όχι μόνο.

 

  • Τέλος, οφείλω να εξάρω την αγάπη της Εκκλησιάς προς τους κατοίκους και τον τόπο, γιατί χωρίς την ομόφωνη απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής, της οποίας Προεδρεύει ο εκάστοτε Επίσκοπος Λευκάδος και Ιθάκης, εγκαίνια δεν θα γινόταν.