Αναμόρφωση και Τροποποίηση του ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών — Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των Οδηγιών: α) 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 και β) 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003.25/7/2007


ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας κ. Βεργίνης.
ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε σήμερα στην Ολομέλεια για να συζητήσουμε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που αναφέρεται στην αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου περί ανωνύμων εταιρειών και παράλληλα την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των Οδηγιών 2006/68 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 2003/58 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τις προηγούμενες μέρες στην Επιτροπή, αλλά και σήμερα στην Ολομέλεια, συζητάμε μία μεταρρύθμιση, πραγματικά μία τομή σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών. Θα έλεγα, κύριοι συνάδελφοι, ότι πρόκειται για τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης που τα τελευταία τριάμισι χρόνια ακολουθεί μία πετυχημένη, θα έλεγα, πολιτική αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο μιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής που προωθεί η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή.
Από το Μάρτη του 2004, η νέα διακυβέρνηση επιδιώκει με την πολιτική της να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και την αύξηση των ξένων επενδύσεων. Σκοπός και στόχος είναι η προσέλκυση νέων επενδύσεων από επενδυτές εντός της χώρας, αλλά και από επενδυτές εκτός της χώρας. Άρα, η προσέλκυση επενδύσεων με νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες αποτελεί βασικό στόχο της νέας διακυβέρνησης και κυρίως για θέματα που αφορούν συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας, ειδικότερα στους τομείς της γεωργίας, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα βιομηχανοποιημένα τρόφιμα, τον τουρισμό κ.λπ.
Πρέπει να πει κανείς ότι εύκολα η κριτική μπορεί να γίνει για οποιοδήποτε νομοσχέδιο που κατατίθεται προς έγκριση και ψήφιση στη Βουλή. Αυτό το νομοσχέδιο πράγματι πρέπει να πω, κύριε Υπουργέ, ότι έχει τύχει της μεγίστης επεξεργασίας, αλλά και αποδοχής από το σύνολο σχεδόν των παρατάξεων που βρισκόμαστε στη Βουλή. Αυτό σημαίνει ότι έχει υποστεί τη βάσανο της λεπτομερούς μάλιστα ανάλυσης και σύνθεσης όλων των απόψεων και των ενδιαφερομένων, κυρίως των ενδιαφερομένων φορέων. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο προστίθεται σε μία σειρά νομοσχεδίων που έφερε το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβερνητική πολιτική προσβλέπει σε ένα νέο πράγματι αναπτυξιακό πρότυπο υγιούς ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, το οποίο βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη. Ο λόγος για τον οποίο επιδιώκει αυτούς τους στόχους είναι προφανής. Μόνο μέσα από έναν τέτοιο δρόμο η ελληνική οικονομία επιτέλους θα αναπτυχθεί και θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις των καιρών και ιδιαίτερα του διεθνούς ανταγωνισμού και κυρίως για να μην υπάρχουν πισωγυρίσματα.
Η ανάπτυξη είναι μία προσπάθεια, αλλά δεν είναι μία και δια παντός. Είναι μία συνεχής προσπάθεια. Και μία ανάπτυξη που υπάρχει στην αρχή της ως απογείωση σε ένα ρυθμό ανάπτυξης που λέμε του 2%, του 3% και του 10%, αν δεν συντηρηθεί και διατηρηθεί συνεχώς τα επόμενα χρόνια, δεν γίνεται τίποτα. Όταν μιλάμε για μία ανάπτυξη σε μία περίοδο τριών ετών, που στη συνέχεια θα έχουμε μία κάμψη και μία αποδυνάμωση των αναπτυξιακών ρυθμών των προηγούμενων ετών, αυτό δεν σημαίνει αναπτυξιακή πολιτική.
Μέχρι σήμερα όσες θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις προωθήσαμε έγιναν πράξη. Αποτέλεσμα; Ενισχύεται η ελληνική επιχειρηματικότητα, το επενδυτικό κλίμα και κατ’ επέκταση ενισχύεται η ελληνική οικονομία.
Κύριοι συνάδελφοι, αυτά δεν είναι λόγια. Αποτελούν μια πραγματικότητα. Για παράδειγμα, αναφέρω ότι τελευταία, μόνο το 2006 ιδρύθηκαν πάνω από τεσσερισήμισι χιλιάδες ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα συνολικό αρχικό κεφάλαιο που ξεπερνάει τα 434.000.000 ευρώ. Και όχι μόνο αυτό.
Είναι, επίσης, προφανές ότι έχουμε μία ανάκαμψη και αλλαγή ρυθμού, ενώ στα προηγούμενα χρόνια είχαμε ένα ρυθμό ανάπτυξης, γέννησης και εκσυγχρονισμού μεσαίων επιχειρήσεων που έφτανε στον αριθμό των εβδομήντα χιλιάδων κάθε χρόνο και από το άλλο μέρος, είχαμε κλείσιμο επιχειρήσεων που ξεπερνούσε τον αριθμό των νέων προς εγκατάσταση επιχειρήσεων. Ενώ τα τελευταία χρόνια, το 2004 για παράδειγμα, είχαμε ένα πλεόνασμα, γεγονός που σημαίνει ότι ο αριθμός αυτών που γεννήθηκαν και αυτών που έκλεισαν άφησε μία θετική διαφορά. Είχαμε είκοσι τέσσερεις χιλιάδες ενενήντα έξι επιχειρήσεις το 2004 και είκοσι οχτώ χιλιάδες τετρακόσιες επιχειρήσεις, επίσης σε θετικούς ρυθμούς το 2005.
Με το σημερινό πλαίσιο για τις ανώνυμες εταιρείες, κύριοι συνάδελφοι, προχωράμε στην εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό κατά βάση του ν. 2190/1920, ο οποίος παραμένει ίδιος για δεκαετίες, υποπίπτοντας όμως σε συνεχείς τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαρθρωτικά προβλήματα.
Πρέπει να αναφέρω ότι αυτός ο νόμος επιτέλους πρέπει να προσαρμοστεί στα σημερινά πλαίσια. Μπορεί κανένας να κάνει μια κριτική για το νόμο. Είναι ένας νόμος, ο οποίος βεβαίως παραμένει σε ισχύ ογδόντα εφτά χρόνια, γεγονός που σημαίνει ότι ο νομοθέτης είχε δει με προοπτική τα θέματα. Συνεπώς, μπόρεσε να διατηρηθεί διαχρονικά αυτός ο νόμος και να αντιμετωπίσει διαχρονικά προβλήματα.
Από το άλλο μέρος όμως, ίσως διατηρήθηκε τόσα χρόνια, επειδή τα οργανωμένα συμφέροντα δεν επέτρεπαν την αλλαγή, παρά μόνο τροποποιήσεις κατά καιρούς στο σχετικό νόμο.
Πρέπει να σας πω ότι οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε εννέα προεδρικά διατάγματα και έντεκα νόμους. Τελικά, δηλαδή, δεν έβρισκε κανείς στο νόμο πού βρίσκεται το κυρίως, το πρώτο ύφασμα του κοστουμιού. Μπορούσε να βρίσκει περισσότερα μπαλώματα παρά τον αρχικό νόμο. Αυτό προκαλούσε και σύγχυση και βεβαίως ακόμα και ο ερευνητής-μελετητής δεν μπορούσε να βρει άκρη στα θέματα που έπρεπε να επικρατήσουν και να ισχύσουν στην αρχή, που λέμε, των συναλλασσομένων.
Επομένως, λοιπόν, αυτός ο νόμος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένας νόμος ο οποίος άρχισε το 1920 και για την πραγματικότητα της Ευρώπης, άρχισε το 15ο αιώνα, κυρίως από τη Βόρεια Ιταλία. Τότε, το 15ο αιώνα, έγινε η πρώτη ανώνυμη εταιρεία στη Βόρεια Ιταλία.
Πρέπει να αναφέρω ότι αυτός ο νόμος ψηφίστηκε στη συνεδρίαση της 23ης Μαΐου 1920 και έφερε τις υπογραφές του τότε Υφυπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ρακτιβάν και του Υφυπουργού Στρατιωτικών Α. Γρίβα, με παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών Κ. Σπυρίδη και του τότε Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Εμμανουήλ Ρέπουλη. Ο νόμος δημοσιεύτηκε στις 24-6-1920. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ογδόντα εφτά χρόνια από τότε.
Πρέπει, δε, να σας πω ότι κατέγραψα και μόνο για το μελετητή, κύριοι συνάδελφοι —και κατά τη δική μου άποψη αυτό είναι σημαντικό- όλη αυτή τη νομοθεσία, από τον κυρίως νόμο και τις τροποποιήσεις είτε με προεδρικά διατάγματα είτε με νόμους και καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής ένα συνοπτικό σημείωμα τεσσάρων σελίδων που πραγματικά περιλαμβάνει όλες αυτές τις μεταβολές και θεωρώ ότι αποτελεί μία συμβολή στην έρευνα της ισχύος του νόμου 2190/1920.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ξενοφών Βεργίνης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καταθέτω αυτό στα Πρακτικά…
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ: Να μας πείτε, γιατί υπέγραφε ο Υπουργός Στρατιωτικών.
ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Πραγματικά, πρέπει να σας πω, κύριε συνάδελφε, κύριε Φούσα, ότι προσπάθησα να βρω την αιτιολογία. Όμως, στα Πρακτικά της Βουλής δεν βρήκα παρά μονάχα αυτά τα στοιχεία, τα οποία σας έδωσα.
Ίσως χρειάζεται περισσότερη έρευνα, για να βρούμε. Πάντως δεν βρήκα λεπτομέρειες, γιατί πράγματι αποτελούσε ενδιαφέρον.
Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που επιτάχυναν την ανάγκη της δημιουργίας αυτής της μεταρρύθμισης;
Οι βασικοί λόγοι είναι πολλοί. Θα έλεγε κανείς —ίσως οι περισσότεροι- βασικός λόγος είναι να εκσυγχρονιστεί το πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας και αγοράς, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που λειτουργεί στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο διεθνή οικονομικό χώρο. Δεν είναι δυνατόν -πράγματι και σήμερα ακόμη- κάτω από οποιαδήποτε οικονομική σκέψη, να έχουμε κάτω από τη βαριά εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών.
Περί ποίας ελεύθερης οικονομικής σκέψης και αντίληψης πράγματι εμείς, οι «ελεύθεροι», όπως λέμε, στη σκέψη αλλά και στην πράξη της λειτουργίας της αγοράς, συνεχίζουμε να έχουμε μια σκληρή εποπτεία και παρέμβαση του κράτους στη λειτουργία αυτών των ανωνύμων εταιρειών; Είναι ένα ξεπερασμένο καθεστώς, που τελικά είναι επιβαρυντικό για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.
Συνεπώς, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις νέες τάσεις, μια εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει πράγματι με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Οι τάσεις της αγοράς και η δυναμική εξέλιξη της πορείας των ανωνύμων εταιρειών επιβάλλουν αλλαγές και προσαρμογή στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Επιπλέον, στην ανάγκη για μεταρρύθμιση του υπάρχοντος πλαισίου οδηγηθήκαμε και για ορισμένους πρόσθετους λόγους. Υπάρχουν πράγματι σήμερα διαρθρωτικά προβλήματα. Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν εκκρεμούντα θέματα σε ό,τι αφορά όχι μόνο τη λειτουργία, αλλά και τις σχέσεις των συναλλασσομένων μεταξύ των επιχειρήσεων των ανωνύμων εταιρειών, αλλά και λοιπών εταιρειών και λοιπών συναλλασσομένων φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία δεν μπορούν να λυθούν. Μάλιστα εκκρεμούν σε μεγάλη μακρόχρονη περίοδο.
Δεύτερον, ότι η νομοθεσία που ισχύει έπρεπε, επιτέλους, να εναρμονιστεί με το κοινοτικό δίκαιο, όπως είπα πριν, γιατί δεν μπορεί να λειτουργούν οι άλλες επιχειρήσεις, ανταγωνιστικές των ελληνικών, με ένα ελεύθερο θεσμικό πλαίσιο, όπου κυρίως διασφαλίζει τις πρωτοβουλίες των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των λεγόμενων «μάνατζερ», και επομένως μπορούσαν να πάρουν αποφάσεις ανά πάσα στιγμή. Και όμως οι δικές μας επιχειρήσεις, προκειμένου να πάρουν αποφάσεις —και ξέρετε σήμερα ότι οι εμπορικές αποφάσεις παίρνονται μέσα σε δευτερόλεπτα, είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο, ακόμη και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές- θα έπρεπε να πάρουν την άδεια του κράτους, προκειμένου να προβούν σε ορισμένες πράξεις και πρωτοβουλίες λειτουργίας και αποτελεσματικότητας της επιχείρησης.
Το τρίτο είναι ότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη συμπλήρωσης των διατάξεων του ν. 2190/1920, με την εισαγωγή νέων θεσμών, όπως είναι, για παράδειγμα, η τηλεδιάσκεψη, οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, αλλά και της γενικής συνέλευσης. Η καινοτομία αυτή, όσο απλή και αν φαίνεται, διευρύνει τις εταιρικές δυνατότητες και παράλληλα εκσυγχρονίζει και διευκολύνει τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόμου, προτού κατατεθεί στη Βουλή, όπως είπα στην αρχή, υποβλήθηκε σε μια πολύμηνη, λεπτομερή και ιδιαίτερα γόνιμη δημόσια διαβούλευση, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι σημαντικοί παράγοντες της αγοράς. Ε, αυτό κάνει πράγματι εμάς όλους να συγχαρούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και παράλληλα, απ’ ό,τι κατάλαβα από τις διάφορες μετατροπές και μεταβολές στο νομοσχέδιο που έκανε δεκτές ο κύριος Υπουργός, δείχνει ακριβώς το πνεύμα κάτω από το οποίο λειτουργεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Έγιναν αποδεκτές πολλές από τις παρατηρήσεις όλων των παρατάξεων στην Επιτροπή, αλλά και των φορέων και θέλω απ’ αυτήν την πλευρά και απ’ αυτήν τη θέση, κύριε Υπουργέ, να σας συγχαρώ.
Με αυτό το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προωθείται ο περιορισμός της κρατικής κηδεμονίας στις ανώνυμες εταιρείες και παράλληλα αντιμετωπίζονται προβλήματα που αφορούν την εταιρική καθημερινότητα. Έτσι, αναβαθμίζεται ο ρόλος των μετόχων, αλλά και προστατεύεται και ενισχύεται ο ρόλος της μειοψηφίας. Γενικότερα, το νομοσχέδιο κάνει μια σημαντική προσπάθεια μεταβολών και μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να εισαχθεί η λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών στην εποχή της πληροφορίας.
Κυρίες και κύριοι, οι κύριοι άξονες αυτού του νομοσχεδίου είναι ότι μειώνεται δραστικά η διοικητική παρέμβαση στη σύσταση και λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας. Ενισχύεται η θέση των μετόχων. Διευρύνονται τα περιθώρια καταστατικών διαμορφώσεων. Εισάγονται ρυθμίσεις που διευκολύνουν τις επιχειρηματικές επιλογές των ενδιαφερομένων ή απλοποιούν τη σύσταση και λειτουργία της εταιρείας. Αναθεωρούνται ορισμένα μείζονος σημασίας ζητήματα δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών, όπως είναι το καθεστώς ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου, το καθεστώς ακυρότητας και ακυρωσίας των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης κ.λπ.
Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι αυτού του νομοσχεδίου; Ανέφερα αρκετούς απ’ αυτούς. Αλλά μπορεί κανείς εντελώς επιλεκτικά και μονολεκτικά να αναφέρει τα εξής:
Αναφέρεται στην επιτάχυνση των διαδικασιών ίδρυσης μιας εταιρείας. Πράγματι στην Ελλάδα αντίθετα από άλλες χώρες και στον ευρωπαϊκό χώρο, διατηρείται ακόμη η διοικητική κηδεμονία και εποπτεία στις ανώνυμες εταιρείες, κάτι το οποίο ελαχιστοποιεί τις δυνατότητες πρωτοβουλιών στους μάνατζερ για να διορθώσουν τα κακώς κείμενα, αλλά και να πάρουν πρωτοβουλία ευρύτερης αλλαγής και αποτελεσματικότητας λειτουργίας της επιχείρησης.
Έχουμε περιορισμό της γραφειοκρατίας. Η μείωση γραφειοκρατικών εμποδίων επιτρέπει όχι μονάχα εξοικονόμηση χρόνου, αλλά μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και λιγότερη δυσκαμψία στις λύσεις που υπηρετούν και εξυπηρετούν τις επιχειρηματικές ανάγκες.
Αποβλέπει στην περισσότερη ελευθερία στην επιλογή των καταστατικών όρων. Επιτέλους οι μέτοχοι που ελεύθερα συγκροτούν μία εταιρεία φυσικών προσώπων και θέλουν να προάγουν ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, έχουν την πρωτοβουλία να βάλουν μέσα στο καταστατικό αυτό που θεωρούν χρήσιμο και προβλέψιμο και αποτελεσματικό.
Έχουμε επαρκή ασφάλεια για τους συναλλασσόμενους. Επίσης περισσότερη ασφάλεια και ταχύτητα στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, περισσότερες επιλογές για ανάπτυξη της επενδυτικής δραστηριότητας, περισσότερη ασφάλεια και διαφάνεια στις συναλλαγές. Χρειάζεται σήμερα οπωσδήποτε η δημιουργία ενός ασφαλούς και παράλληλα διαφανούς περιβάλλοντος, ιδιαίτερα μάλιστα γύρω από τις εισηγμένες εταιρείες για τους δανειστές και να συμβάλει καταλυτικά στην οικοδόμηση ενός υγιούς επιτέλους επενδυτικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση να δημιουργεί προϋποθέσεις ασφάλειας στους συναλλασσόμενους.
Υπάρχει επαρκή δημοσιότητα και λιγότερη γραφειοκρατία. Παρέχεται προστασία στη μειοψηφία. Επιτέλους η μειοψηφία βρίσκει τρόπους που να πρέπει να προστατεύει και να μπορεί να προστατεύει τα συμφέροντά της ανά πάσα στιγμή έναντι της πλειοψηφίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, δώστε μου ένα, δύο λεπτά ακόμη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχετε και το χρόνο της δευτερολογίας.
ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
Αναθεώρηση επίσης και ρύθμιση ορισμένων σημαντικών ζητημάτων δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών βρίσκουν τη λύση τους σ’ αυτό το νομοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγματι σ’ αυτό το νομοσχέδιο πρέπει κανένας να ενσκήψει με περισσότερη επιμέλεια. Διότι το περιεχόμενό του πέρα από το γεγονός ότι είναι απλό και δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας να καταλάβουμε όχι απλά τις λέξεις και το περιεχόμενο, αλλά και τις συνέπειες που θα έχει από την εφαρμογή του, κυρίως δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσει από εκεί και πέρα η αγορά με άλλες συνθήκες και με άλλες δυνάμεις.
Υπ’ αυτή την έννοια θεωρώ ότι το νομοσχέδιο προσφέρει την καλύτερη δυνατότητα για εκσυγχρονισμού του θεσμού περί ανωνύμων εταιρειών. Προσφέρω και δίνω τη δυνατότητα σε όλους εμάς να δώσουμε τη θετική ψήφο στο νομοσχέδιο, η οποία τουλάχιστον φάνηκε ότι θα είναι και στην Ολομέλεια από τις τοποθετήσεις που πήραν τα κόμματα στη διαδικασία ανάλυσης του νομοσχεδίου στην επιτροπή.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε συνάδελφε.