Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων ΜΜΕ

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου

«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις»

3/7/2007


ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης):Ευχαριστούμε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Βεργίνης.
ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε απόψε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο που αναφέρεται τυπικά στα ραδιοτηλεοπτικά τοπία και μέσα ενημέρωσης. Όμως, στην ουσία συζητάμε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που διέπει όλες τις σχέσεις, αρχές, διαδικασίες, συνεργασίες, ρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις της πολιτείας και των πολιτών.
Στην ουσία δηλαδή, συζητάμε ένα νομοσχέδιο που επηρεάζει τη λειτουργία της πολιτείας και τις σχέσεις των πολιτών σε όλο το μήκος και πλάτος. Επομένως, και πολιτιστικά και πολιτικά και οικονομικά. Τη λειτουργία της πολιτείας από πλευράς δημοκρατικού πολιτεύματος. Την ισότητα των πολιτών, αλλά και ειδικότερα την αρχή της μη διάκρισης. Επηρεάζει τα συμφέροντα των πολιτών. Κυρίως επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των δράσεων και ειδικότερα, παρέχει τη βάση της ορθής ή όχι πολυφωνίας, διαφάνειας οικονομικών και πολιτιστικών ανταγωνισμών και κυρίως, έχει να κάνει με την ορθή και αντικειμενική πληροφόρηση, τη διαμόρφωση του πολιτεύματος, πολιτιστικής αγωγής και κυρίως τη διαμόρφωση συνείδησης των πολιτών, διαμόρφωση χαρακτήρων, καλού και αγαθού πολίτη, ανδρός και γυναικός.
Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι γνωστό ότι η δύναμη επηρεασμού των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης δημιουργεί κλίμα παιδείας, ορθής συμπεριφοράς και πραγματικά προωθεί ή όχι βασικές αρχές και κανόνες.
Η δύναμη αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίως έχει σημασία για τη νεολαία, για την αυριανή νεολαία των πολιτών. Είναι χαρακτηριστικό το λεγόμενο «μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις». Να, λοιπόν, η δύναμη αυτού του νομοσχεδίου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Είναι γνωστό, κύριε Υπουργέ, ότι στον οικονομικό και επαγγελματικό τομέα ο επηρεασμός είναι πολύ μεγαλύτερος ακόμα, γιατί αλλάζει ακόμα και τις βασικές αρχές λειτουργίας της οικονομίας.
Ποια είναι η βασική αρχή της οικονομίας; Ότι η ζήτηση δημιουργεί την προσφορά.
Και, όμως, κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό σε εσάς ότι σήμερα μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης η προσφορά είναι εκείνη που δημιουργεί τη ζήτηση, αυξάνει ή μειώνει την κατανάλωση. Διότι πράγματι αρκεί και μόνο η προβολή ενός νέου προϊόντος από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για να ενθαρρύνει την κατανάλωση εις ύψιστο βαθμό, ιδιαίτερα μάλιστα, όταν πρόκειται για προϊόντα νέας μορφής και νέας τεχνολογίας.
Συνεπώς, η διακίνηση ιδεών δεν είναι εκείνο το μόνο που επιτρέπει στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να επηρεάζουν, αλλά, βεβαίως, αποτελούν βασικό κανόνα λειτουργίας της πολιτείας. Υπ’ αυτήν την έννοια πρέπει πράγματι να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
Θεωρώ δε, κύριε Υπουργέ, ότι με το νομοσχέδιο αυτό κατορθώσατε δύο-τρία πράγματα. Το πρώτο και βασικό. Επιτέλους, κύριοι συνάδελφοι, έχουμε ένα βασικό νομοσχέδιο. Διότι πρέπει να σας πω -και καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής αυτό το έγγραφο, όπου έχω τη βασική ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης- ότι υπάρχουν εννέα νόμοι, πέντε Προεδρικά Διατάγματα και, επίσης, τα σχετικά άρθρα από το Σύνταγμα του 2001, δηλαδή τα άρθρα 14 και 15. Όλα αυτά, τα οποία πράγματι είδα ένα προς ένα, κύριε Υπουργέ, τα συνοψίζετε με ένα πολύ καλό —θα έλεγα- συνδυασμό και μια καλή εσωτερική συνοχή στο παρόν υπό συζήτηση νομοσχέδιο.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ξενοφών Βεργίνης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, πρέπει να σας πω «Μπράβο», που συνδέετε πάρα πολύ καλά και την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Την είδα διάχυτη μέσα στο νομοσχέδιο και την καταθέτω.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ξενοφών Βεργίνης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παράλληλα, βλέπω ότι και τα κριτήρια αξιολόγησης επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για αδειοδότηση που υπάρχουν και τα οποία είναι μοριοποιημένα και μάλιστα είναι επτά, κυρίως, ισχύουν, κύριοι συνάδελφοι, για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Μεταξύ αυτών είναι η Ελλάδα.
Πράγματι, σημειώνω ότι με το παρόν νομοσχέδιο έχετε τα περισσότερα κριτήρια. Επομένως, έχετε τη μεγαλύτερη αρτιότητα νομοθετικού περιεχομένου. Καταθέτω και αυτά τα κριτήρια, διότι είναι ενδεικτικά της σωστής εργασίας την οποία κάνατε.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ξενοφών Βεργίνης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ένα άλλο έγγραφο, το οποίο καταθέτω, είναι τα μοντέλα ελέγχου συγκέντρωσης επιχειρήσεων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που ισχύουν σε ολόκληρο το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ξενοφών Βεργίνης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ποιο είναι το συμπέρασμα; Το συμπέρασμα είναι ότι το παρόν νομοθετικό πλαίσιο βάζει τις βάσεις στα θέματα συγκέντρωσης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι διατάξεις που περιέχει, πράγματι, προάγουν την περίπτωση της πολυφωνίας και στην πληροφόρηση, αλλά και διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα των πληροφοριών. Κυρίως, όμως, διαφαίνεται η ποιοτικότερη παραγωγή προγραμμάτων.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν χρειάζεται να επικαλεστώ τίποτα. Είμαστε μάρτυρες όλοι αυτών που συμβαίνουν όχι μονάχα στα ιδιωτικά, αλλά ακόμη και στα κανάλια δημόσιου ενδιαφέροντος και δημόσιας ιδιοκτησίας.
Και εδώ, κύριε Υπουργέ, θέλω να επικαλεστώ κάτι που σας έχω ξαναπεί. Βεβαίως, όχι, δεν μπορούμε στα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να επιβάλουμε, αλλά μπορούμε να υιοθετήσουμε μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δημοσίου ενδιαφέροντος και συμφέροντος την παρουσίαση όχι του έργου των Βουλευτών, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τη συμμετοχή όλων μας, την εμφάνιση έστω μία-δυο φορές το χρόνο. Όλοι είμαστε φορολογούμενοι πολίτες και προπαντός και εμείς ως Βουλευτές. Δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται στα ελληνικά κανάλια συνέχεια τα ίδια πρόσωπα! Αυτό, πράγματι, το θεωρώ ατυχές γεγονός για τη δική μας δημοκρατία.
Επίσης, κύριε Υπουργέ —και ξέρω την ευαισθησία σας σε αυτό- δεν είναι κακό να παρέμβει κανείς σε αυτήν την κατεύθυνση και μάλιστα —ω του θαύματος!- να βλέπω ακόμη και συνάδελφοι και μη συνάδελφοι να συμμετέχουν σε συζητήσεις για αντικείμενα που δεν έχουν παρά μηδέν πληροφόρηση και λίγη γνώση!
Θέλω όμως, κύριε Πρόεδρε, να μου δώσετε ένα λεπτό για να αναφερθώ σε ένα άλλο σημείο. Σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά, τα τοπικά κανάλια. Έχουμε στη Λευκάδα το Λευκάτας TV. Λειτουργεί από το 1993 και ενισχύθηκε το 1997. Συνεχίζει μέχρι σήμερα τη λειτουργία του και είναι το μόνο κανάλι μέσα από το οποίο μπορούμε να εκφραστούμε ως πολίτες, να έχουμε πληροφόρηση και να πάρουμε και να δώσουμε και να επικοινωνήσουμε.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εξετάσετε με όχι με εύνοια αλλά με προσοχή, αυτά τα κανάλια τα οποία επί τόσα χρόνια είναι δέκτες και πομποί πληροφόρησης και κυρίως αγωγής και συμπεριφοράς, διότι τα τοπικά κανάλια επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την τοπική, μικρή κοινωνία. Και αν αυτά λείψουν αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε πρόβλημα. Το Λευκάτας TV λοιπόν πρέπει πραγματικά να υιοθετηθεί και πρέπει να έχετε τουλάχιστον μεταβατική περίοδο εκεί που προβλέπετε συγχωνεύσεις ή συγκεντρώσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Για αυτά τα κανάλια έστω και μη μόνιμα να ληφθεί υπόψη.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.