Ρυθμίσεις Θεμάτων υπουργείου Γεωργίας

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου:

«Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 


ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Θα δώσω πρώτα το λόγο στον πρώτο εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας κ. Ξενοφώντα Βεργίνη.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα έρχεται προς συζήτηση ένα νομοσχέδιο, το οποίο βεβαίως αναφέρεται σε τροποποιήσεις άρθρων προηγούμενων νόμων. Επομένως δεν πρόκειται για ένα ενιαίο νομοσχέδιο, που αναφέρεται εξειδικευμένα σ’ ένα συγκεκριμένο θέμα, έτσι ώστε πράγματι η φιλοσοφία του νομοσχεδίου να είναι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, για την οποία θα μπορούσε κάποιος πράγματι και να αναπτύξει και να αναφερθεί. Όμως, αυτές οι τροποποιήσεις κρίνονται απόλυτα αναγκαίες σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των οργανισμών, στους οποίους αναφέρονται, αλλά και κυρίως σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ρυθμίζονται, επομένως, επιμέρους θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που ειδικότερα αναφέρονται, επαναλαμβάνω, σε τροποποιήσεις άρθρων άλλων νομοσχεδίων.
Επειδή το Προεδρείο πρότεινε -και εμείς συμφωνήσαμε- να αναφερθούμε και επί της αρχής και επί των άρθρων. Θα αναφερθώ ειδικότερα στο άρθρο 1. Το άρθρο 1 αναφέρεται κυρίως σε δύο σημεία. Το ένα είναι εκείνο που αφορά την αντικατάσταση του αρμόδιου επόπτη συνεταιρισμών στην επιτροπή, η οποία κρίνει σε ό,τι αφορά τα δεδομένα για δημοπρασίες, για την εμπορική εκμετάλλευση δασών. Μέχρι τώρα, από ό,τι γνωρίζουμε, συμμετείχε ο αρμόδιος επόπτης συνεταιρισμών, που οριζόταν από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος. Επειδή πλέον ο νόμος έχει αλλάξει, θα πρέπει και η σχετική τροποποίηση οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί. Και προτείνεται, με το νέο νομοσχέδιο εδώ, ν’ αντικατασταθεί η συγκεκριμένη περίπτωση με τη διάταξη της παραγράφου 2, όπου το τρίτο μέλος της επιτροπής που διενεργεί τη δημοπρασία, είναι δασικός υπάλληλος και ορίζεται από το γενικό γραμματέα της Περιφέρειας με την απόφαση που συγκροτεί η επιτροπή. Θα μπορούσε, βεβαίως, εδώ να οριζόταν και από το διευθυντή δασών της περιφέρειας, αλλά για λόγους καλύτερης λειτουργίας πρέπει η επιτροπή να προτείνει και ο γενικός γραμματέας να αποφασίσει για τον ορισμό αυτού του τρίτου μέλους της επιτροπής.
Νομίζω ότι η πρόταση είναι σωστή και θα πρέπει αναγκαστικά να τη δεχθούμε δεδομένου ότι πλέον η Α.Τ.Ε., από ό,τι γνωρίζουμε όλοι, έχει μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία και δεν έχει κανένα ρόλο εποπτείας επί των συνεταιρισμών. Είναι μία αρμοδιότητα, την οποία ασκεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η δεύτερη περίπτωση αφορά διάταξη, που περιλαμβάνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε δάση σε ιδιωτικά κτήματα, για τα οποία ο προηγούμενος νόμος, με τις αναφερόμενες διατάξεις, δεν έδιδε πράγματι ολοκληρωμένα τη δυνατότητα. Σας θυμίζω ότι αναφέρεται στους αγρούς, οι οποίοι μέχρι το 1940 καλλιεργούνταν και απέβαλαν τον αγροτικό τους χαρακτήρα επειδή παρέμεναν ακαλλιέργητοι ή διασώθηκαν τεχνητά, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 998/79. Επίσης περιλαμβάνει και την περίπτωση όπου εκτάσεις εμφανίζονται με αγροτική μορφή από αεροφωτογραφίες από το 1945 και το 1960.
Γιατί γίνονται αυτές οι προσθήκες και τροποποιήσεις; Διότι πράγματι υπάρχουν ορισμένες ορεινές περιοχές, όπου υπάρχουν ιδιωτικά δάση και δίνουμε τη δυνατότητα στους κατοίκους αυτών των απομονωμένων περιοχών, που δεν έχουν συμπληρωματικό εισόδημα, να μπορούν, καλλιεργώντας και εκμεταλλευόμενοι με την υλοτόμηση αυτά τα ιδιωτικά δάση, να πετυχαίνουν συμπληρωματικό εισόδημα και συνεπώς να στηρίζουν έτσι τις οικογένειές τους.
Παράλληλα αυτή η δυνατότητα δίνεται και ως κίνητρο. Διότι δεν μπορούν μόνο να εκμεταλλευθούν αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν ως ιδιωτικά δάση, αλλά δίνεται και η δυνατότητα, ως κίνητρο, να δημιουργήσουν τέτοια ιδιωτικά δάση σε ιδιωτικά αγροκτήματα.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 2 θέλω να πω τα εξής: Το άρθρο 2 πράγματι αναφέρεται σε μια περίπτωση όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να αυξηθούν οι συνεδριάσεις των μελών επιτροπών, προκειμένου να λύσουν συγκεκριμένα θέματα, έτσι ώστε να ολοκληρώνεται η συζήτηση και επομένως να λαμβάνονται οι αποφάσεις επί των θεμάτων. Γιατί; Διότι υπάρχει ένας περιορισμός όπου πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν συνεδριάσεων, πενήντα τον αριθμό. Με βάση αυτόν τον αριθμό, πράγματι δεν εξαντλείται το θέμα και δεν εξαντλείται ούτε το ποσό το οποίο αναφέρεται με βάση τον κωδικό που περιλαμβάνεται σχετικά στον προϋπολογισμό. Άρα, λοιπόν, έχουμε πρώτον, μη ολοκλήρωση της συζήτησης επί συγκεκριμένων θεμάτων και δεύτερον, χρήματα τα οποία τελικά δεν χρησιμοποιούνται και μεταφέρονται πλέον στον επόμενο προϋπολογισμό. Και οι δυο αυτές περιπτώσεις δεν πρέπει να αγνοηθούν, γι’ αυτό δίνεται με την προτεινόμενη λύση η δυνατότητα να λυθεί το θέμα και στις δυο αυτές περιπτώσεις.
Συνεπώς πράγματι θα μπορούν να συνεδριάζουν και πέραν των πενήντα αυτών συνεδριάσεων, σε βαθμό που να ολοκληρώνεται και το θέμα της συζήτησης, αλλά κυρίως να απορροφάται και το συγκεκριμένο ποσό, το οποίο αναφέρεται στο συγκεκριμένο κωδικό του προϋπολογισμού.
Πρέπει εδώ να σας πω, κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτή η διάταξη στην ουσία δεν αφορά τους δικηγόρους, οι οποίοι απ’ ό,τι γνωρίζετε όλοι, σύμφωνα με τον κώδικα περί δικηγόρων, μπορούν να συνεδριάζουν και εντός και εκτός ωραρίου εργασίας.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 3: Το άρθρο 3 αναφέρεται κυρίως στην τροποποίηση των άρθρων 14 και 29 του ν. 2637/1998. Τι συγκεκριμένο έχουμε εδώ; Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν τα κοινοτικά Ταμεία περί Εγγυήσεων και Προσανατολισμού, δηλαδή δυο ταμεία αγροτικού ενδιαφέροντος. Το ένα αναφέρεται σε εγγυήσεις, άρα πληρώνονται προς τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ενισχύσεις άμεσου χαρακτήρα. Επομένως αυτά έχουν συσχετισμό με τον όγκο παραγωγής και με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Αντίθετα το άλλο ταμείο αναφέρεται σε αναπτυξιακούς ρυθμούς και σε αναπτυξιακούς ρόλους που έχει αυτό το ταμείο. Γι’ αυτό και αναφέρεται σε θέματα Ταμείου Προσανατολισμού, δηλαδή σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και κατευθύνσεων-προσανατολισμού νέας παραγωγής.
Μέχρι στιγμής τι συμβαίνει με αυτά τα δυο ταμεία; Ήταν ενιαίο ταμείο, αναφερόμενο ως Ταμείο Εγγυήσεων και Προσανατολισμού, σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ταμείο στην ουσία σήμερα λειτουργεί διηρημένο σε δυο —το Ταμείο Εγγυήσεων και το Ταμείο Προσανατολισμού- και τη διαχείριση την έχει το Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Άρα, ερχόμαστε με αυτήν την τροποποίηση σήμερα, με το προτεινόμενο άρθρο, με την προτεινόμενη διάταξη, να νομιμοποιήσουμε στην ουσία αυτό που καθαρά γίνεται -και το οποίο βεβαίως έχει γίνει αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση- και συνεπώς νομιμοποιούμε αυτό που και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει αποδεκτό σήμερα, όπως λειτουργεί.
Θα έλεγα ότι η προτεινόμενη λύση είναι απόλυτα σωστή και θα πρέπει να γίνει αποδεκτή, διότι έτσι δίνουμε τη δυνατότητα, πέρα από τη νομιμοποίηση, να έχουμε και καθαρούς λογαριασμούς προς την κατεύθυνση του Ταμείου Εγγυήσεων και προς το άλλο, προς την κατεύθυνση του Ταμείου Προσανατολισμού, που αναφέρεται σε δράσεις αναπτυξιακές.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 4, εδώ πράγματι πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή, γιατί αναφέρεται σε μία τροποποίηση που δίνει τη δυνατότητα στους συνεταιρισμούς να ανανεώσουν ή, μάλλον, να προεκτείνουν και να επεκτείνουν τη δυνατότητα που δίνει ο ήδη ισχύων νόμος. Ο ισχύων νόμος τους δίνει τη δυνατότητα οι διοικήσεις να είναι μεταξύ δύο και τριών ετών, δηλαδή έως και τρία έτη. Τώρα τους δίνεται η δυνατότητα, με την απόφαση των γενικών συνελεύσεων, να παρατείνουν τη ζωή αυτών των διοικήσεων μέχρι και τέσσερα χρόνια.
Ο νόμος, βεβαίως, έχει δυο καθαρούς περιορισμούς. Ο ένας περιορισμός λέει ότι οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων λαμβάνονται κατά ενισχυμένη πλειοψηφία. Η προτεινόμενη λύση είναι να μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις από τις γενικές συνελεύσεις με απλή πλειοψηφία. Έτσι, δίνει μια ευχέρεια στις γενικές συνελεύσεις να παίρνουν αποφάσεις, δεδομένου ότι παρατηρείται το φαινόμενο πολλές απ’ αυτές τις γενικές συνελεύσεις να αδυνατούν να πάρουν αποφάσεις. Συνεπώς εδώ τους δίνεται αυτή η ευχέρεια να προεκτείνουν τη ζωή τους μέχρι, όπως είπα, και τα τέσσερα χρόνια.
Βεβαίως, υπάρχει η εξής περίπτωση: Σε μερικές από τις διοικήσεις των συνεταιρισμών ήδη σήμερα έχει λήξει η θητεία τους. Συνεπώς, λοιπόν, η προτεινόμενη διάταξη έρχεται να καλύψει ένα κενό, το οποίο παρατηρείται πλέον από την ημερομηνία λήξης και δίνεται η δυνατότητα -με την ισχύ του παρόντος νομοσχεδίου ως νόμου- παράτασης της ζωής στις διοικήσεις των συνεταιρισμών. Θεωρώ ότι αυτό μπορεί να ξεπεραστεί, δεδομένου ότι η ουσία έχει σημασία. Πιστεύω ότι και ο τύπος θα ξεπεραστεί και, με τη σύμφωνη γνώμη σας, μπορούμε να δώσουμε αυτήν τη δυνατότητα, ώστε όλοι οι συνεταιρισμοί να έχουν στο ίδιο χρονικό διάστημα τις εκλογές τους και να ανανεώσουν πάλι στο ίδιο χρονικό διάστημα τις διοικήσεις. Γιατί; Διότι έτσι κρατάμε την ενότητα των διοικήσεων και δεν θα έχουμε ένα αλαλούμ, όπου άλλες ενώσεις θα έχουν εκλογές σήμερα, άλλες μετά από έξι μήνες και άλλες μετά από ένα χρόνο.
Θεωρώ, κύριοι συνάδελφοι, ότι πρέπει να υπερψηφίσουμε αυτήν τη διάταξη, διότι έτσι κρατάμε μια ενότητα συμπεριφοράς των συνεταιρισμών και βεβαίως, ενότητα συμπεριφοράς των διοικήσεων, αφού τελικά θα έχουμε τέσσερα χρόνια για όλες τις διοικήσεις των συνεταιρισμών. Όποιες αντιρρήσεις και αν υπάρχουν, πιστεύω ότι μπορούν να καλυφθούν. Διαφορετικά, δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά να προσφύγουν στο πρωτοδικείο και να οριστούν προσωρινές διοικήσεις. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, οι προσωρινές διοικήσεις θα καλέσουν γενικές συνελεύσεις και θα πάρουν τις αποφάσεις. Θεωρώ, όμως, ότι η προτεινόμενη λύση, που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων φέρνει, λύνει αυτό το θέμα, χωρίς να έχουμε άλλες αντιρρήσεις, υπό την έννοια να έχουμε διεργασίες, γραφειοκρατίες και προσφυγές στα δικαστήρια.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 5, θέλω να πω ότι δίνεται η δυνατότητα στην ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. ως φορέας, να πιστοποιεί προϊόντα. Γνωρίζουμε πολύ καλά —και θα επιμείνω εδώ- ότι η πιστοποίηση των προϊόντων αποτελεί μέγα θέμα, διότι πηγαίνουμε σε μια τέτοια εξέλιξη, που δεν μπορεί να κυκλοφορούν προϊόντα άνευ πιστοποίησης, για λόγους όχι μονάχα ακριβείας, παραγωγής και προέλευσης προϊόντων, αλλά κυρίως για λόγους υγιεινής των προϊόντων και προστασίας του καταναλωτή.
Σε τι κυρίως πρέπει να επιμείνουμε; Αναφέρομαι σε προϊόντα Π.Ο.Π., σε προϊόντα επίσης προέλευσης ορισμένων περιοχών, που αφορούν κυρίως τη δυνατότητα παραγωγής, αλλά και σε προϊόντα βιολογικά. Τι θα πρέπει να κάνουμε εδώ; Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα προϊόντα που κυκλοφορούν και η ταυτότητα την οποία φέρουν, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του περιεχομένου του προϊόντος.
Γι’ αυτό, λοιπόν, λέμε ότι η πιστοποίηση πρέπει να είναι προς κάθε κατεύθυνση. Για εμάς, οι περισσότεροι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα της πιστοποίησης, κάτω από την εποπτεία του οργανισμού Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.. Είναι ένας οργανισμός, ο οποίος έχει σήμερα την ευθύνη της πιστοποίησης, έχει την εποπτεία, αν θέλετε, και των οργανισμών πιστοποίησης, διότι οι οργανισμοί δεν αρκεί να είναι μονάχα οργανισμοί δημοσίου συμφέροντος, αλλά μπορεί να είναι και ιδιωτικοί. Αλλά αυτοί εποπτεύονται. Και εποπτεύονται, βεβαίως, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Με την τροποποίηση θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στην ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. να κάνει αυτή την πιστοποίηση. Και θα διαφωνήσω, κύριε Υπουργέ, όπως διαφώνησα και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, ότι δεν μπορείτε να δώσετε στην ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., ως φορέα πιστοποίησης, τη δυνατότητα να πιστοποιεί προϊόντα, γιατί είναι ελεγκτής και ελεγχόμενος. Κατ’ αρχάς, πρέπει να γνωρίζουμε όλοι εδώ, ότι η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. είναι ιδεολογικής κατεύθυνσης οργανισμός. Δεν έχει τη δυνατότητα να είναι φορέας από μόνη της πιστοποίησης προϊόντων.
Συνεπώς προτείνω, κύριε Υπουργέ, εδώ —θα επιμείνω σ’ αυτό και θα παρακαλέσω να αποδεχθείτε την πρότασή μου- να μην είναι η ίδια η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., φορέας πιστοποίησης, αλλά να έχει τη δυνατότητα να ενεργεί, μέσω φορέα που μπορεί να δημιουργήσει ή που να συμμετέχει σ΄ ένα φορέα που να μπορεί να κάνει πιστοποίηση. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή είναι σημαντικό -γιατί διαφορετικά θα είναι αντίθετα προς το κοινοτικό κεκτημένο και αντίθετα προς την αρχή του ανταγωνισμού- το συγκεκριμένο άρθρο να τροποποιηθεί, ως εξής:
«Στην παράγραφο 2, του άρθρου 33, του ν. 2810/2000 ΦΕΚ 61 Α' προστίθεται η περίπτωση θ’, η οποία έχει ως εξής:» Διαγράφεται το θ΄ και το ι΄ γίνεται θ’ και τροποποιείται, ως εξής: «Μπορεί, εφόσον προβλέπεται στο Καταστατικό της, να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
Κύριε Υπουργέ, επιμένω σ' αυτό, γιατί δεν θέλω να έρθουν εν συνεχεία και να μας κάνουν μία προσφυγή ενάντια σε αυτήν την περίπτωση, οπότε τελικά και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε μία ακυρότητα και η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. θα αδυνατεί να κάνει την πιστοποίηση. Διότι, επαναλαμβάνω, είναι ιδεολογικού χαρακτήρα η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. και επιπλέον δεν θα μπορείτε εσείς να την εποπτεύετε. Διαφορετικά εσείς, σύμφωνα με τον Ο.ΠΕ.ΓΕ.Π., πρέπει να εποπτεύετε την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. και να της κάνετε έλεγχο. Γι’ αυτό, λοιπόν, προτείνω να τροποποιηθεί αυτό το άρθρο, όπως ακριβώς σας είπα πριν.
Άρθρο 6: Στο άρθρο 6, κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι μπορούμε πράγματι να αναφερθούμε ειδικότερα στη δυνατότητα που έχει ο Υπουργός να μετακινεί ένα δικηγόρο, νομικό σύμβουλο, από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Είχα, επίσης, τη δυνατότητα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου να κάνω τις παρατηρήσεις μου. Είπα ότι βεβαίως μπορεί και πρέπει να γίνεται αυτό και να υπάρχει αυτή η ευχέρεια, αλλά δεν μπορεί να το κάνει εδώ αυθαίρετα, με την έννοια να μη λαμβάνει υπ' όψιν τη γνώμη και τη διάθεση του έμμισθου υπαλλήλου δικηγόρου. Πρώτον, διότι αντίκειται στον Κώδικα περί δικηγόρων, όπου απαιτείται και η συμμετοχή του ιδίου και δεύτερον, διότι πράγματι το βρίσκω και λίγο, αν θέλετε, ενάντια στα ιδιωτικά προσωπικά δικαιώματα, ότι όταν κάποιος διορίζεται στη συγκεκριμένη θέση, έχει υπ' όψιν του τη συγκεκριμένη θέση, τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες, που θα ασκεί και επομένως τα συγκεκριμένα καθήκοντα. Συνεπώς, έχω την άποψη, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να διορθωθεί εδώ, να τροποποιηθεί επίσης με την έκφραση της ιδίας συμμετοχής, δηλαδή να εκφράζει την άποψη ότι συμφωνεί ο ενδιαφερόμενος να μετακινηθεί από τη μία θέση στην άλλη.
Σε ό,τι αφορά τα άρθρα 7 και 8, έχω την άποψη ότι πρέπει να κάνουμε αποδεκτό το άρθρο 7, που αναφέρεται στον ΕΛ.Ο.Γ. Τι προτείνεται στο άρθρο 7; Προτείνεται η δημιουργία μιας νέας θέσεως αντιπροέδρου. Και εκεί, είχα εκφράσει τις αντιρρήσεις μου. Όμως, οι αντιρρήσεις μου αυτές αίρονται από τη στιγμή που είχα πρόσθετες πληροφορίες, ως προς την τελική οργάνωση του ΕΛ.Ο.Γ.
Ο ΕΛ.Ο.Γ. είναι ένας οργανισμός που πραγματικά, σήμερα, είναι στην επικαιρότητα. Μιλάμε όλοι για τα καρτέλ γάλακτος κ.λπ.. Αλλά ο έλεγχος αυτών των προϊόντων των τελικών δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να πιστοποιηθεί και δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός, εάν δεν ελεγχθεί η πρώτη ύλη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Να μας φέρει πιστοποιητικό ότι δεν...
ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Η πρώτη ύλη, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να ελεγχθεί και θα ελεγχθεί μονάχα, όταν φέρουν ισοζύγια προσκόμισης και παραλαβής πρώτης ύλης στα εργοστάσια.
Τότε μπορούμε να ελέγξουμε εάν η πρώτη ύλη είναι πράγματι από τον συγκεκριμένο χώρο προορισμού παραγωγής, άρα έτσι θα είναι και προϊόντα Π.Ο.Π. και δεν είναι ούτε από το εξωτερικό ούτε και από άλλη περιοχή της Ελλάδας, όπου τελικά εάν αυτό πάλι συμβεί είναι ενάντια στα αναπτυξιακά συμφέροντα, της συγκεκριμένης περιοχής.
Για παράδειγμα δεν μπορεί στο νησί της Λήμνου να παράγεται το «καλαθάκι» Λήμνου όπου είναι το μοναδικό προϊόν, το οποίο ενισχύει το εισόδημα των παραγωγών. Εάν εμείς φέρνουμε γάλα από άλλες περιοχές, τότε τι κάνουμε; Μειώνουμε τον αριθμό των προβάτων, που τρέφονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα πάμε ενάντια στα αναπτυξιακά συμφέρονται του νησιού και επομένως και στο εισόδημα των παραγωγών.
Εμείς, λοιπόν, πρέπει αυτό να το προστατέψουμε και θα πρέπει επομένως ο ΕΛ.Ο.Γ. να ολοκληρωθεί από πλευράς διοικητικής οργάνωσης, έτσι ώστε να έχουμε διάκριση παρακολούθησης των ισοζυγίων παραλαβής της πρώτης ύλης και ελέγχου, από την άλλη πλευρά, των τελικών προϊόντων, όπου ενισχύεται μέσα και από τον Ε.Φ.Ε.Τ..
Εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να πω αυτό που είχα ξαναπεί. Πρέπει να ενοποιήσουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δεν μπορούμε να έχουμε πέντε διαφορετικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς ως προς την ποιότητα των προϊόντων στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε και κάποια στιγμή πρέπει να γίνει πραγματικότητα.
Κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στους συγκεκριμένους νόμους, που ήδη ισχύουν, θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές, διότι έτσι θα γίνει αποτελεσματικότερη και η λειτουργία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και των οργανισμών τους οποίους εποπτεύει.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Βεργίνη.