Ινστιτούτο ναυτικής κατάρτισης ΠΟΣΕΙΔΩΝ

Συζήτηση επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

«Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.»


 


ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Βεργίνης έχει το λόγο.
ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν από μερικούς μήνες, συζητούσαμε για τη ναυτική εκπαίδευση. Ομολογώ ότι διάβασα ξανά τα Πρακτικά εκείνων των συνεδριάσεων και διάβασα επίσης τα Πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού του νομοσχεδίου. Είδα πολλές συγγένειες και πολλές επαναλήψεις, κύριε Πρόεδρε, οι οποίες κατά τα δύο τρίτα τουλάχιστον δεν αφορούν τα νομοσχέδια. Μιλάμε δηλαδή επί παντός επιστητού σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία, αλλά δεν περιοριζόμαστε στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, με αποτέλεσμα τελικά να μην προχωράμε σε προτάσεις βελτίωσης του περιεχομένου του νομοσχεδίου.
Αντίθετα, μάλιστα, βρισκόμαστε μπροστά σε κορώνες και σε αφορισμούς που τελικά δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν, παρά μία πολιτική αντίθεση και αντίφαση πολλές φορές με τον εαυτό μας, τέτοια που χαρακτηρίζει πράγματι όχι κολακευτικά τη δουλειά μας στο Κοινοβούλιο.
Εκείνο που θέλω να πω εδώ, ειδικότερα για το νομοσχέδιο, είναι το εξής. Θέλουμε ή δεν θέλουμε αυτή την κατάρτιση και επιμόρφωση των κατωτέρων, όπως λέτε, στρωμάτων του ναυτικού ή των ναυτικών; Η απάντηση είναι «ναι» από όλους. Από πουθενά δεν υπάρχει αρνητική απάντηση.
Αλλά τι θέλουμε; Διαφωνούμε ως προς το ποιος θα κάνει την κατάρτιση και επιμόρφωση. Αναγνωρίζουμε, όμως, όλοι ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πηγή, από την οποία μπορεί να εντοπίσει κανείς την κατάρτιση και την επιμόρφωση στο ναυτικό. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις, Κανονισμοί, Οδηγίες, άλλοι νόμοι, επίσης, από τους οποίους μπορούμε πράγματι να αντλήσουμε δυνατότητες για την κατάρτιση και την επιμόρφωση. Αν, όμως, αυτό υπάρχει, γιατί να μην υπάρχει ένας κοινός φορέας, ο οποίος πράγματι θα εφαρμόσει όλες αυτές τις διατάξεις κατά το καλύτερο δυνατό;
Συνεπώς, κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, δεν καταλαβαίνω γιατί είμαστε ενάντια στην ίδρυση αυτού του Ινστιτούτου, το οποίο έχει τη μορφή δημοσίου δικαίου. Κάθε φορά λέτε ότι παραδίδουμε την εκπαίδευση σε ιδιωτικούς φορείς και αυτή τη φορά λέτε «γιατί να μην τη δώσουμε στους ιδιωτικούς φορείς». Δηλαδή λέτε κάτι το οποίο πράγματι είναι σε αντίφαση με τα προηγούμενα. Αντίθετα, λέμε ότι το Ινστιτούτο είναι δημοσίου συμφέροντος, δημοσίου ενδιαφέροντος. Και βεβαίως και για λόγους εξειδικευμένης ασφάλειας -διότι αφορά το ναυτικό- πρέπει να είναι εξειδικευμένο προσωπικό, κάτω από τις εξειδικευμένες διατάξεις λειτουργίας αυτού του Ινστιτούτου.
Δεν λέει, όμως —δηλαδή δεν απαγορεύει- ότι το Ινστιτούτο αυτό δεν μπορεί να συνεργαστεί με οποιουσδήποτε φορείς, λαμβάνοντας υπ' όψιν οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη, η οποία καθορίζει κατάρτιση και επιμόρφωση αυτών των ανθρώπων.
Αντίθετα μάλιστα λέει ότι μπορεί να ιδρύει επιχειρήσεις, ότι μπορεί να συνεργάζεται με δίκτυα επιμόρφωσης και κατάρτισης που προέρχονται από οποιονδήποτε οργανισμό και οποιαδήποτε ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση. Συνεπώς, λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είμαστε ενάντια.
Το να έρθουμε και να πούμε, πώς πρέπει να είναι πράγματι το περιεχόμενο του καταστατικού, αλλά επίσης και το πώς θα είναι ο εσωτερικός κανονισμός, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το αναγκαίο αποτέλεσμα, κύριε Πρόεδρε, αυτό έχει και την ανάγκη του και τη σημασία του, ώστε να είναι αποτελεσματικό και να επιτυγχάνουμε αυτό το οποίο επιζητούμε. Άρα, λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε κάποια πράγματα στον κύριο Υπουργό, έτσι ώστε το καταστατικό το οποίο θα γίνει από το διοικητικό συμβούλιο το οποίο ορίζεται, αλλά και ο εσωτερικός κανονισμός να είναι έτσι, ώστε πράγματι να προσβλέπει στην επιτυχία των στόχων και των σκοπών του Ινστιτούτου.
Άλλωστε, κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει καμία σημασία η κατάρτιση και η επιμόρφωση σε ευθεία, επαναλαμβάνω, διασύνδεση με την κατάργηση της ανεργίας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα; Σημαίνει δηλαδή ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βρίσκει εργασία δεν πρέπει τελικά να επιδέχεται ούτε κατάρτιση, ούτε επιμόρφωση. Μα είναι δυνατόν αυτό, κύριε Πρόεδρε; Τότε η δια βίου επιμόρφωση και κατάρτιση πού πηγαίνει, δηλαδή όλα αυτά που ψηφίσαμε στο νομοσχέδιο επίσης πρόσφατα;
Επομένως, λοιπόν, η κατάρτιση και επιμόρφωση θα γίνεται ούτως ή άλλως, προκειμένου να τους δίνουμε δεξιότητες και ικανότητες να μπορούν να βρουν εργασία. Συνεπώς, προϋπάρχει. Άρα, αποτελεί προϋπόθεση στο να επηρεάσουμε το βαθμό ανεργίας και επομένως τον αριθμό των ανέργων.
Παράλληλα, το θέμα δεν είναι μονάχα να βρει κανείς εργασία, αλλά η επιμόρφωση και η κατάρτιση έχουν και μια ευθεία σχέση με τον άνθρωπο και με την ψυχική του βεβαίως κατάσταση και την αντίληψη που πρέπει να έχει για το γύρω κόσμο και το περιβάλλον του. Άρα, λοιπόν, να μην τα εξισώνουμε όλα και να μη διασύνδεουμε άμεσα την κατάργηση, όπως λέτε εσείς για κατάργηση, που δεν υπάρχει ποτέ. Διότι ακόμα και η τριβή ανεργίας που υφίσταται, κύριε Πρόεδρε, που μπορεί να είναι και 3% και 5%, υφίσταται πάντοτε σε μια ζωντανή κοινωνία. Δεν μπορεί, όμως, να καταργεί ακριβώς αυτό το πλαίσιο κατάρτισης και επιμόρφωσης για τον άνθρωπο.
Παράλληλα, ακούστηκε ότι όλο αυτό γίνεται για να απορροφήσουμε 30.000.000 με 40.000.000 κοινοτικούς πόρους. Νομίζω ότι υποβιβάζουμε, κύριε Πρόεδρε, το επίπεδο του Κοινοβουλίου, όταν γίνονται τέτοιου είδους σκέψεις επί του νομοσχεδίου.
Μα, πρόκειται κατ΄ αρχήν για ένα νομοσχέδιο που αφορά όχι στατική αντιμετώπιση του θέματος, αλλά δυναμική, κύριε Υπουργέ και επομένως, δεν πρόκειται για τους ανέργους της παρούσας περιόδου, αλλά διαρκώς, έτσι ώστε να έχει ο άνθρωπος τη δυνατότητα να βρίσκει απασχόληση και εργασία. Συνεπώς, λοιπόν, το επιχείρημα ότι γίνεται το Ινστιτούτο για την απορρόφηση δεν στέκει με τίποτα.
Στο κάτω-κάτω της γραφής, κύριε Πρόεδρε, αν κάποιοι έπρεπε να ελέγχονται και να αυτοελέγχονται ως προς την έλλειψη απορροφητικότητας πόρων, αυτές είναι οι προηγούμενες κυβερνήσεις και επομένως η Αξιωματική Αντιπολίτευση. Διότι έχουμε από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης μια απορροφητικότητα σε τέσσερα χρόνια, έναντι των έξι που ήταν το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, που δεν υπερβαίνει το 13,5% σε μέσο όρο και η παρούσα Κυβέρνηση σε 2,5 χρόνια το έφθασε σε 45%. Αυτό ομολογείται και από την Αξιωματική Αντιπολίτευση. Μπορούν να συγκριθούν αυτά τα μεγέθη; Όχι βέβαια. Άρα, λοιπόν, το επιχείρημα αυτό δεν μπορεί να σταθεί.
Επιπλέον, πρέπει να θεωρήσουμε ότι η νομοθετική εργασία δεν είναι κάτι με το οποίο ο νομοθέτης θέλει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα σημερινό και στατικά. Θέλει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα διαρκές και στο μέλλον. Συνεπώς, δεν ισχύει και δεν μπορεί να ισχύει αυτό που είπε ο κ. Πρωτόπαπας ότι τελικά από τη στιγμή που καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο, δεν μας ενδιαφέρουν οι παρατηρήσεις επί των άρθρων. Αυτό δεν είναι σωστό και δεν αποτελεί σωστή θέση.
Αντίθετα, πρέπει να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας επί των άρθρων, ακόμα και αν διαφωνούμε επί της αρχής, έτσι ώστε να βελτιώσουμε το νομοσχέδιο και να παραδώσουμε ένα νομοθέτημα το οποίο να είναι αξιοποιήσιμο, κύριε Πρόεδρε, όχι μονάχα για σήμερα, αλλά και μελλοντικά.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, σε ορισμένα άρθρα είχα παρατηρήσει, όταν έγινε η συζήτηση στην Επιτροπή, τα εξής:
Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι στο άρθρο 2 που αναφέρεται στη Διοίκηση πρέπει να περιληφθεί και η γενική συνέλευση. Νομίζω ότι το έχετε κάνει. Αν δεν το έχετε κάνει, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να γίνει. Δεν αποτελεί διοίκηση μονάχα ο διευθύνων σύμβουλος. Το ανώτατο όργανο μιας διοίκησης είναι η γενική συνέλευση. Αυτό πρέπει να περιληφθεί. Δεν νοείται να μην υπάρχει γενική συνέλευση, από τη στιγμή που υπάρχουν μέτοχοι κ.λπ.
Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, με την ανοχή σας θα ήθελα να κάνω μια-δύο ακόμα παρατηρήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σύντομα, όμως, κύριε συνάδελφε, γιατί ολοκληρώνουμε.
ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Σύντομα, κύριε Πρόεδρε.
Στο άρθρο 3 λέτε για τη διενέργεια ερευνών και μελετών και πιο κάτω λέτε για την ίδρυση επιχειρήσεων. Η άποψή μου είναι η παράγραφος 3 α΄ και β΄ να ενοποιηθούν σε ένα.
Γιατί το λέω αυτό; Λέει ότι πρέπει να ιδρύει, να συμμετέχει σε επιχειρήσεις και να συγκροτεί δίκτυα συνεργασίας με νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Αυτό πρέπει να είναι ένα, διότι πρέπει να αναφέρεται ευθέως και οριζόντια στο συναφές αντικείμενο και να μπορεί να ισχύει και κεντρικά και περιφερειακά. Διότι πρόκειται να ιδρύσετε, όχι μονάχα επιχείρηση κεντρικά ή σε δίκτυα κεντρικά, αλλά και περιφερειακά. Άρα, πρέπει να ενοποιηθούν και το γ΄ πλέον να γίνει β΄.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ αναγκαίο ότι όπου αναφέρεται στο νομοσχέδιο η λέξη «κατάρτιση» πρέπει να μπει και η λέξη «επιμόρφωση», διότι αυτό σας διευκολύνει επίσης και για την υπαγωγή ορισμένων προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε έτσι να χρηματοδοτούνται, διότι πολλές φορές η επιμόρφωση είναι μια ξέχωρη κατάσταση από την κατάρτιση. Παρακαλώ αυτό να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.