Νομοθετικό πλαίσιο για τη μεταναστευτική πολιτική

Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».


 


ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας):Το λόγο έχει ο κ. Βεργίνης στον οποίο ολοκληρώνουμε και τη σημερινή συνεδρίαση.
ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία με την Κυβέρνησή της, με τη νέα διακυβέρνηση της χώρας συνεχίζει το τολμηρό, θα έλεγα, θεσμικό της έργο. Διότι πράγματι το νομοσχέδιο που είναι υπό ψήφιση, «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια», έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά σπουδαίων νομοθετημάτων. Και είναι εξίσου σπουδαίο αυτό το νομοθέτημα, γιατί πράγματι καθορίζει τα θεμέλια μίας νέας μεταναστευτικής πολιτικής. Η Κυβέρνηση θέλει πράγματι με το παρόν νομοσχέδιο να καλύψει κενά και παραλείψεις τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας για να μην πω δεκαετιών. Αναλαμβάνει δε αυτή τη στρατηγική πρωτοβουλία ως προς τη διαχείριση της μεταναστευτικής ροής, αξιοποιεί την όποια εμπειρία έχει αποκτηθεί μέχρι τώρα, ιδιαίτερα με την εφαρμογή του ν. 2910/2001, και θεσμοθετεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ρυθμίσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.
Μου κάνει δε εντύπωση ότι πράγματι οι συνάδελφοι από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, όχι απλά επικαλούνται την ανυπαρξία σοβαρών νομοθετικών σημείων για την τακτοποίηση του συγκεκριμένου θέματος για τόσα χρόνια, όταν μάλιστα το μεταναστευτικό ρεύμα επί των ημερών τους είχε πράγματι πάρει τεράστιες διαστάσεις, αλλά έρχονται για να δώσουν κάποιες -θα έλεγε κανείς- νουθεσίες, αν όχι προτροπές - γιατί δεν πρόκειται για σοβαρές προτάσεις- στην Κυβέρνηση ως προς την βελτίωση του παρόντος νομοσχεδίου.
Θα έλεγε κανένας, λοιπόν, ότι με αυτό τον τρόπο συνεχίζουν να αγνοούν το φαινόμενο της μετανάστευσης. Ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι παροδικό. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα φαινόμενο που συνεχώς εξελίσσεται και πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά οι νέες διαστάσεις του προβλήματος τις οποίες πράγματι συλλαμβάνει με το παρόν νομοσχέδιο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Άρα, λοιπόν, απαιτείται, κύριοι συνάδελφοι, μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική. Και το κύριο βάρος, το κεντρικό σημείο του νομοσχεδίου είναι ακριβώς η κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία γιατί αυτό είναι κυρίως το κεντρικό σημείο του νομοσχεδίου.
Επομένως, μου κάνει εντύπωση πως για τόσα χρόνια το ΠΑΣΟΚ δεν θέλησε να δει την πραγματικότητα και τώρα στα τελευταία δυο χρόνια όπου περίπου η Νέα Κυβέρνηση συλλαμβάνει το πρόβλημα, δεν έρχεται αρωγός στην νέα νομοθετική ρύθμιση, να δώσει νέες προτάσεις στο πως μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα.
Μου έκανε δε εντύπωση ότι ο Υπουργός, ο κ. Παυλόπουλος, έδωσε όλες τις δυνατότητες σε μια ήπια και πάρα πολύ σπουδαία ομιλία του στη Βουλή να δώσει την ευκαιρία για οποιαδήποτε συμβολή στην τροποποίηση του παρόντος νομοσχεδίου.
Πρέπει δε να πούμε ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα αφού το 1991 με την τότε απογραφή αριθμούσε η Ελλάδα 10.260.000 πληθυσμό και οι μετανάστες τότε ήταν 167.000. Το 2001 αριθμεί 11.000.000 πληθυσμό και οι μετανάστες είναι 797.091. Τι σημαίνει αυτό, κύριοι συνάδελφοι; Σημαίνει ότι πράγματι η Ελλάδα μετατράπηκε από εξαγωγέας σε εισαγωγέας μεταναστών.
Αν κάνουμε μάλιστα μια ανάλυση, κύριε Υπουργέ, την οποία έχουμε και η οποία αποτελεί μια σπουδαία έρευνα την οποία έχω κάνει, θα δούμε ότι το 80% των μεταναστών από πλευράς ηλικίας είναι στην ενεργό ηλικία των 15-64 ετών. Επομένως πρόκειται για οικονομικό ενεργό πληθυσμό.
Από πλευράς είδους εργασίας το 90% είναι εξαρτημένη εργασία και το 6,5% είναι αυταποσχολούμενη. Αν δούμε σε ποιες δραστηριότητες απασχολούνται τότε θα δούμε ότι και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, αφού το 25% απασχολούνται στις οικοδομές, το 18% περίπου στον αγροτικό τομέα, το 15% σε τουριστικές και άλλες εμπορικές επιχειρήσεις, το υπόλοιπο σε οικιακές εργασίες και ένα 20% σε άλλες επιχειρήσεις διαφορετικές απ’ αυτές που ανέφερα.
Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι το 54% των μεταναστών ήρθαν για εξεύρεση εργασίας. Για λόγους οικογενειακής επανένωσης ήρθαν 100.000 και 50.000 αναφέρονται από επαναπατρισμό και παλιννόστηση.
Επομένως λοιπόν σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, αναφέρεται στο Economic Reviewτου 2004, οι αλλοδαποί μετανάστες στην Ελλάδα από τρίτες χώρες αποτελούν το 13% των απασχολουμένων στην Ελλάδα. Είναι δε πολύ σημαντικό ποσοστό αφού τελικά είναι και το πλέον ενεργό στοιχείο.
Τι σημαίνουν αυτά; Σημαίνουν ότι η εισαγωγή μετανάστευσης έχει μπολιαστεί πλέον με νέα δυναμικά στοιχεία. Οικονομικός ενεργός πληθυσμός. Άρα λοιπόν τι απαιτείται; Απαιτείται μια νέα θεσμική ρύθμιση συμπεριφοράς και βεβαίως ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό έρχεται πράγματι να κάνει το νέο νομοσχέδιο. Και πρέπει να συγχαρούμε την Κυβέρνηση και τον Υπουργό διότι σ’ αυτή την κατάλληλη στιγμή όπου έχουμε πράγματι ηρεμήσει από εξτρεμιστικά φαινόμενα των αλλοδαπών να εντάξουμε αυτά τα καινούρια στοιχεία στην νέα κοινωνία των πραγμάτων.
Και πρέπει σε όλα αυτά να προσθέσω ότι η ήδη υπάρχουσα νομοθεσία δεν έδωσε πράγματι τα αναμενόμενα αποτελέσματα ούτε και σε αυτά που αναμένοντο από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που είχε νομοθετήσει.
Άρα, λοιπόν, η έλλειψη αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου σε συνδυασμό με μια αδυναμία αποτελεσματικής φύλαξης των συνόρων οδήγησε σε μία αύξηση εισροής μεταναστών στην Ελλάδα.
Επομένως, τι θέλουμε; Θέλουμε την παράνομη μετανάστευση; Θέλουμε τη μαύρη μετανάστευση; Θέλουμε, επίσης, να φιλοξενούνται στοιχεία στην ελληνική κοινωνία, τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν; Όχι βέβαια.
Τι ζητάμε επομένως; Ζητάμε να ξεφύγουμε από τις αποτυχίες που είχε η προηγούμενη θεσμική τακτοποίηση των μεταναστών και να προχωρήσουμε σε μία νέα θεσμική, αν θέλετε, κατοχύρωση των μεταναστών και ένταξή τους στην ελληνική ζωντανή κοινωνία.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρα, λοιπόν, το νέο νομοσχέδιο δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να καθιερώνει μια νέα κατάσταση συμπεριφοράς των μεταναστών και απορρόφησής τους στον οικονομικό δρώντα πληθυσμό.
Δεύτερον, δίνει έμφαση στην ενσωμάτωση, αλλά παράλληλα προβλέπει ως βασικό κριτήριο τη νομιμοποίησή τους και όχι την παράνομη παραμονή τους.
Αντιμετωπίζει τη μετανάστευση ως φαινόμενο με πρωταρχικό στοιχείο την κοινωνική, οικονομική και εργασιακή διάσταση, προωθεί απλές διαδικασίες νομιμοποίησης, που είναι πολύ σημαντικό, που θα ενθαρρύνουν τους αλλοδαπούς και τους εργοδότες τους και να τις αποδεχθούν, αλλά και να τις εφαρμόσουν.
Προβλέπει, επίσης, την ενίσχυση ποιοτικά και ποσοτικά των υπηρεσιών που ασκούν τη μεταναστευτική πολιτική, δεδομένου ότι αφορά εκπαίδευση υπαλλήλων σε ζητήματα και ιδιαιτερότητες των μεταναστευτικών ομάδων, ενώ προβλέπει ρυθμίσεις που θα προβαίνουν σε απολογισμό των αποτελεσμάτων των προηγούμενων ρυθμίσεων, έτσι ώστε να εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την αποτελεσματική εφαρμογή των προηγούμενων νομοθεσιών.
Τέλος, διαθέτει έντονη την ευρωπαϊκή διεθνή διάσταση του προβλήματος, διότι αυτό είναι επίσης ένα καινούργιο στοιχείο.
Ενσωματώνει κοινοτικούς κανονισμούς και κοινοτικές οδηγίες, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια νέα κατάσταση συμπεριφοράς θεσμικής αλλά και ρεαλιστικής από πλευράς πρακτικών προβλημάτων.
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνοντας θέλω πράγματι με βάση αυτά τα στοιχεία να προτείνω στους κυρίους συναδέλφους την υπερψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου, γιατί έτσι πράγματι δίνουμε μια νέα διάσταση στους μετανάστες, τους οποίους θεωρούμε αδελφούς, οικονομικούς συνεργάτες και παράλληλα μαζί τους θα δημιουργήσουμε τη νέα Ελλάδα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε τον κ. Βεργίνη.