Ίδρυση Νέου τμήματος Ιονίου Πανεπιστημίου στη Λευκάδα

Ίδρυση νέου τμήματος Iονίου Πανεπιστημίου στη Λευκάδα «πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης & επικοινωνίας»


 


ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε,

Παίρνω το λόγο κατ’ αρχήν για να επαναλάβω ότι το παρόν νομοσχέδιο πράγματι έρχεται να συμπληρώσει κενά που άφησε πίσω της η προηγούμενη κυβέρνηση η οποία μάλιστα προέτρεχε- ίδρυε τμήματα, ακόμα περνούσε και τμήματα σε μηχανογράφηση, χωρίς να είχαν καμία νομική κάλυψη. Δεν υπήρξε νομοθετική ρύθμιση.

Και βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι η Κυβέρνηση έρχεται εκ των υστέρων να καλύψει νομοθετικά αυτά που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ήδη υιοθετήσει στην πράξη.

Έρχομαι όμως να συζητήσω και βεβαίως να ζητήσω την συμπλήρωση ορισμένων άρθρων. Πράγματι, κύριοι Υπουργοί, από πρακτική που έχει ακολουθηθεί μέχρι τώρα, τα Πανεπιστήμια έχουν μια διασπορά σε όλη την επικράτεια, η οποία κρίνεται από άλλους ωφέλιμη και από άλλους εάν δεν κατακρίνεται, οπωσδήποτε σχολιάζεται για το κατά πόσο αποτελεσματική ή όχι είναι για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων. Αυτό βέβαια αφήνουμε να κριθεί, κάτι το οποίο μπορεί και στην πράξη να αποδειχθεί εκ των αποτελεσμάτων και στο τέλος να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Γνωρίζω βέβαια από την Αγγλία, όπου και σπούδασα ότι πολλά από τα περιφερειακά Πανεπιστήμια που έγιναν, ήταν ακόμη καλύτερα ακόμα και από το LondonSchoolofEconomics.

Δεν είναι, λοιπόν, περίεργο ότι μερικά Περιφερειακά Πανεπιστήμια και στην Ελλάδα μπορούν να εξελιχθούν πάρα πολύ καλά, όπως των Πατρών, του Ηρακλείου κλπ.

Το περίεργο είναι ότι σε ό,τι αφορά στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο όλες οι σχολές και όλα τα τμήματα των σχολών συγκεντρώνονται μόνο στη Κέρκυρα. Αυτό είναι περίεργο. Είμαι Λευκαδίτης και ξέρω ότι ο νομός Λευκάδας δεν έχει κανένα από τα τμήματα, όπως άλλωστε και η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος. Είμαι βέβαιος ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν είχε χρόνο να το μελετήσει.

Αντιλαμβάνομαι αυτό αφήνεται σε περαιτέρω ανοικτές συζητήσεις που θα γίνουν για το χάρτη της παιδείας Στην εποχή της εξειδίκευσης που ζούμε, θεωρώ ότι ένα τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου θα μπορούσε να μεταφερθεί στη Λευκάδα, ή να δημιουργηθεί εξ’ αρχής σε αυτήν, η οποία έχει μια τεράστια παράδοση και μουσικής παιδείας, αλλά και ανάλυσης ποιητικού λόγου. Δεν είναι ανάγκη να αναφερθώ εδώ στον Σικελιανό, στον Βαλαωρίτη και σε τόσους άλλους ποιητές. Επιπλέον, η τέχνη στη Λευκάδα είναι γνωστή -έχει αναπτυχθεί πολύ, έχει μια ιστορική διαδρομή-όπως και η ιστορία. Ο Ζαμπέλης, ο μέγας αυτός ιστορικός για μένα έχει γράψει την καλύτερη ιστορία. Και όμως, κανένα τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν υπάρχει στη Λευκάδα.

Παράκληση, λοιπόν προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου όπως δουν και μελετήσουν αυτό το θέμα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙΣΕΡΛΗΣ: Όχι παράκληση, απαίτηση είναι.

ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Προς το παρόν νομίζω ότι η Κυβέρνηση δείχνει ότι μελετά προσεκτικά τα θέματα και θεωρώ ότι πράγματι αυτό θα αποτελέσει μια δέσμευση για. το μέλλον. Βεβαίως είναι απαίτηση των Λευκαδιτών και του Βουλευτή που εκπροσωπεί όλους τους Λευκαδίτες, διότι όπως έχω πει τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά, είμαι Βουλευτής όλων των Λευκαδιτών και όχι μονάχα όσων με ψήφισαν ως Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερα άρθρο, ω του θαύματος. επίσης, ενώ προστίθεται νέο τμήμα ΤΕΙ για την Κεφαλονιά, που έχει προβλήματα λειτουργίας των ΤΕΙ, στη Λευκάδα, εάν και υπήρχε μια εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής να ιδρυθεί ένα δεύτερο τμήμα, εδώ δεν το βλέπω. Έχω καταθέσει τροπολογία, έστω κι αν είναι εκπρόθεσμη και θα παρακαλούσα στο άρθρο 2 ως στ΄ να προστεθεί «πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης και επικοινωνίας στο νομό Λευκάδας».

Για ποιο λόγο; Έχει ιδρυθεί ένα τμήμα, κύριε Πρόεδρε, που αναφέρεται στην πληροφορική και είναι θεωρητικό.

Επομένως, θα θέλαμε να έχουμε και την πρακτική εφαρμογή της θεωρίας Γι’ αυτό προτείνω το νέο τμήμα «Πληροφορικά Συστήματα Διαχείρισης και Επικοινωνίας» να ιδρυθεί και μάλιστα στην πρόταση που κάνω, κύριοι Υπουργοί, είναι αυτό να ισχύσει από το2005-2006.

Θα ήθελα λοιπόν τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα να υπάρξει μια δέσμευση από μέρους σας, δεδομένου ότι στη Λευκάδα υπάρχει κτιριακό συγκρότημα που εξυπηρετεί άμεσα και μάλιστα, αν ως οικονομολόγος ήθελα να εκφραστώ, υπάρχει μη εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας. Υπάρχει πράγματι κτιριακό συγκρότημα όπου μπορεί να αναπτυχθεί και δεύτερο και τρίτο τμήμα και υπάρχει επίσης και από την άλλη πλευρά μία απαίτηση του Λευκαδίτικου λαού που το απέδειξε στη λειτουργία του πρώτου Τμήματος. Δηλαδή δεν έχει φύγει κανένάς από τους φοιτητές διότι ο λευκαδίτικος λαός πράγματι αγκάλιασε τους φοιτητές και αυτό το τμήμα των ΤΕΙ.

Συγχρόνως δε πρέπει να πω ότι υπάρχει η σχετική δαπάνη δεδομένου ότι με το προεδρικό διάταγμα 247 προβλέπεται να καλύπτονται αυτές οι δαπάνές από το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης μέχρι το 2007 και το 2007 από τις δημόσιες επενδύσεις. του προϋπολογισμού των ΤΕΙ. Θα παρακαλούσα λοιπόν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να τα λάβει αυτά πολύ σοβαρά υπόψη.

Το τρίτο που θέλω να τονίσω Είναι στο άρθρο 3. Θέλω και σε αυτό να δώσουμε προσοχή.

Έχουμε σαφέστατα μία περίπτωση. Ζητάμε από την Εκκλησία και από άλλα πρόσωπα τα οποία θέλουν να βοηθήσουν την ανάπτυξη της παιδείας ή τον κοινωνικό χαρακτήρα, αν θέλετε, ορισμένων δωρεών και όμως εν συνεχεία τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που δέχονται αυτές τις δωρεές επιβαρύνονται υπέρμετρα από φόρους, τέλη και πρόσθετες δαπάνες με αποτέλεσμα όχι μονάχα να αποτρέπουν τον δωρητή αλλά και ο ίδιος που αποδέχεται την δωρεά να μην την θέλει.

Έχω καταθέσει επίσης τροπολογία, η οποία προβλέπει αποτροπή δαπάνης από τη μεταβίβαση και μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών του οικείου υποθηκοφυλακείου ακινήτων που παραχωρούνται σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ από το δημόσιο, δήμους, εκκλησιαστικά και λοιπά νομικά πρόσωπα Αυτό δε, κύριε Πρόεδρε, έχει εφαρμοστεί ήδη και σε ό,τι αφορά τα ΤΕΙ Αθήνας και σε ό,τι αφορά τα ΤΕΙ Πειραιά. Αν λοιπόν αυτό γίνει, έχω ήδη προσφορά και από την Εκκλησία -τον Δεσπότη της Λευκάδας- αλλά και από άλλα πρόσωπα που προτίθενται να δώσουν τέτοιες δωρεές.

Έρχομαι σε ένα άλλο σημείο. Πράγματι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν το δικαίωμα παραίτησης για συνταξιοδότηση, κύριε Πρόεδρε, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Μπορεί να περιληφθεί αυτή η διάταξη. Ο ν. 3149/2003, άρθρο 13, δεν τους επιτρέπει να παραιτηθούν στη διάρκεια του σχολικού έτους. Δεν ξέρω αν αυτό και συνταγματικά μπορεί να σταθεί Αν λοιπόν αυτό που λέω είναι σωστό, παράκληση όπως αυτό ληφθεί υπόψη Και συζητηθεί.

Επίσης. θα ήθελα να ρωτήσω την πολιτική ηγεσία κατά πόσον στο άρθρο 6 παράγραφος 4 περιλαμβάνεται και η περίπτωση «μουσικοί οργάνων», κύριοι Υπουργοί. Οι μουσικοί οργάνων είναι το ΠΕ1602. Έχουμε, βλέπετε, στα Επτάνησα μια αδυναμία στη μουσική και πολλοί διδάσκουν...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙΣΕΡΛΗΣ: Ενόργανοι

ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Μάλιστα, ενόργανοι. Τους λέω έτσι: «μουσικοί οργάνων», που προέρχονται όμως από τα ωδεία. Είναι οι ενόργανοι μουσικοί.

Θα ήθελα πάνω σε αυτό το σημείο να έχω ίσως την τοποθέτηση των κυρίων Υπουργών, αν τελικά στην προκήρυξη που ζητάει τριετή εμπειρία επίσης περιλαμβάνεται και αυτή η κατηγορία.

Τέλος, θα έλεγα ότι έχω την εξής περίπτωση που μπορεί να σας απασχολήσει. Ποια είναι η περίπτωση; Υπάρχουν κάποιοι εκπαιδευτικοί ΔΕ οι οποίοι δουλεύουν κάθε χρόνο ωρομίσθιοι. Αν κάποιος έχει και ένα χρόνο αναπληρωτής και είναι από το 1998, συμπληρώνει όμως, αν αθροίσετε όλα αυτά, δεκαοκτώ μήνες. Αυτός λοιπόν, με βάση αυτό που ζητείται δηλαδή εμπειρία τριών χρόνων, δεν μπορεί τελικά και δεν έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης πρόσληψης ωρομισθίου ή αναπληρωτή Ας μελετηθεί και αυτή η περίπτωση, κύριοι Υπουργοί.

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε για την ανοχή σας.